De Gerrit Rietveld Academie neemt actie om sociale veiligheid van studenten te garanderen.

Op 30 augustus 2022 heeft Annelies van Eenennaam namens het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie het Amnesty-manifest ‘Let’s Talk About YES’ tegen seksueel geweld ondertekend. Daarmee committeert de academie zich aan maatregelen om seksueel geweld te voorkomen en slachtoffers goed te begeleiden. De Gerrit Rietveld Academie is de tweede kunstacademie om deze stap te zetten.

Voorzitter van het College van Bestuur Annelies van Eenennaam: "Het bestuur van de Gerrit Rietveld Academie voelt zich verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving. Dat betekent dat ongewenst gedrag moet worden voorkomen. We willen een open sfeer creëren waarin negatieve ervaringen vrij kunnen worden besproken en aangepakt. Door dit manifest te ondertekenen streven wij ernaar alles in het werk te stellen om een cultuur te creëren waarin consent (wederzijdse instemming) de norm is."

Preventie, ondersteuning en beleid

Amnesty International roept hogeronderwijsinstellingen op zich te committeren aan mensenrechten door te beloven hun onderwijsgemeenschap beter te beschermen tegen seksueel geweld. Het manifest – dat stappen bevat naar betere preventie, ondersteuning en beleid – is een antwoord op onderzoek in opdracht van Amnesty International. Uit dit onderzoek blijkt dat elf procent van de vrouwelijke studenten en één procent van de mannelijke studenten tijdens hun studententijd seksueel geweld meemaakt.

Acties

De ondertekening van het manifest is voor de Gerrit Rietveld Academie pas het begin. De academie biedt studenten en medewerkers workshops aan door Our Bodies Our Voice om de bewustwording te vergroten rondom consent, en te leren hoe te handelen. De academie geeft online en via een postercampagne duidelijke informatie geven over beschikbare hulpverlening, en Amnesty organiseert samen met studenten op de academie een Let’s Talk About YES-actieweek. 

Download hier het manifest (pdf)

Lees hier meer over de code Sociale Veiligheid van de Rietveld Academie en bij wie je terecht kunt met vragen, meldingen en klachten over ongewenste situaties.