ARIAS is een platform voor collaboratief onderzoek doorheen kunst en wetenschap, opgericht in 2016 door de Gerrit Rietveld Academie / Sandberg Instituut, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU),  de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA).

ARIAS gaat te werk in de ruimte tussen deze instellingen; het legt verbindingen die anders niet zouden worden gemaakt; het brengt tegengestelde perspectieven samen die elkaar beïnvloeden en elkaar veranderen. Op die manier wordt een netwerk van interesses en uitwisseling gecreëerd vanuit een gemeenschappelijk geformuleerde agenda.

In samenwerking met deze andere partners zijn de Gerrit Rietveld Academie / Sandberg Instituut betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten via het ARIAS programma. De instellingen delen de dringende zorg om zich buiten de grenzen van een enkelvoudige discipline, plek of instelling te bewegen; om te verdwalen in andere methodologische talen. De grote problemen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, lijken te vragen om benaderingen vanuit een zekere wederzijds afhankelijkheid, vanuit een polyfonie aan stemmen, perspectieven en expertises die elkaar versterken. Er moeten ongemakkelijke vragen worden gesteld. We moeten oefenen om op andere manieren kennis op te doen en samen te denken.

Kennis is ongrijpbaar, divers en dynamisch en moet worden gewaardeerd in al haar 'verschijningen' (zichtbaar of niet). ARIAS creëert ruimte, omstandigheden en contexten voor kunstenaars en onderzoekers om samen te werken in transdisciplinaire onderzoektrajecten waarin verschillende en onvoorziene manieren van kennis opdoen mogelijk worden gemaakt.

Via ARIAS en de NWO Smart Cultures-subsidie is de Gerrit Rietveld Academie betrokken bij twee artistieke onderzoeksprojecten die gestart zijn in maart 2020.

Dr. J. (Jeroen) Boomgaard van het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) van de Gerrit Rietveld Academie verwierf erkenning en financiering voor onderzoek dat zich richt op de manieren waarop het begrip van de ‘commons' kan bijdragen aan nieuwe vormen van (digitale) publieke ruimte en verschillende vormen van stedelijke ontwikkeling kan initiëren waarbij de potentiële bijdrage van design en kunst aan processen van 'commoning' als uitgangspunt wordt genomen. Met consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, BPD Europe BV, Vereniging van eigenaars Nautilus, Casco Art Institute, Waag | technology & society.

De Gerrit Rietveld Academie is ook een consortiumpartner met V2_Lab voor de instabiele media, Stichting ICU2, Stichting Waag Society, in een project van het Hybrid-Forms laboratorium van Dr. R.N. (Raoul) Frese van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het doel is om vormen van biotechnologie te verkennen die helpen bij het ontwikkelen van adaptieve strategieën binnen de ecologie die voortkomt uit klimaatverandering, met als doel om een kunstmatig intelligente plantensoort te ontwikkelen. 

Meer informatie op www.arias.amsterdam