Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de toelatingsprocedure voor de Oriëntatiecursus 2023-2024 door invullen van het aanmeldformulier .

Aangemelde kandidaten worden uitgenodigd voor een toelatingsgesprek op de academie op:

- zaterdag 3 juni 2023 (aanmelding voor deze toelatingsronde is inmiddels gesloten), en;

- woensdag 7 juni 2023. VERLENGDE DEADLINE voor aanmelding = 1 juni 2023.

LET OP: O-cursus cursisten komen niet in aanmerking voor Studiefinanciering, en niet-EU/EER kandidaten kunnen zich in principe niet aanmelden voor de O-cursus. Als niet-EU/EER kandidaat kun je alleen worden toegelaten als je al een verblijfsvergunning hebt voor Nederland die geldig is voor de hele cursusperiode. Je kunt op basis van je toelating tot de Oriëntatiecursus geen verblijfsvergunning aanvragen! 

Toelatingsgesprek

Aan de Oriëntatiecursus (op zaterdag) gaat een selectie vooraf, aan de hand van getoond eigen werk en een uitgewerkte thuisopdracht die je laat zien tijdens een toelatingsgesprek met een docent van de cursus. Je motivatie speelt ook een belangrijke rol. Naast de uitgewerkte thuisopdracht kan het werk dat je laat zien bijvoorbeeld bestaan uit: schetsen, krabbels, foto's, video's, ruimtelijk werk, kortom, alles wat iets laat zien over je beeldend vermogen (minstens 10, maximaal 30 stuks).

Lestijden 2023-2024

25 zaterdagmiddagen van 12.00 uur – 17.00 uur.    

1ste lesmiddag: eind september/begin oktober 2023. NB: de precieze datum is nog niet vastgesteld. 

Cursusgeld

Het cursusgeld voor cursusjaar 2023-2024 bedraagt € 1.188,-.

NB: het cursusgeld dient ruim voor aanvang van de cursus in zijn geheel te worden voldaan, en kan niet in termijnen worden betaald.

De Oriëntatiecursus wordt niet bekostigd door de overheid. Dit betekent dat studenten niet in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Contact

Informatie over toelating, aanmelden en andere praktische zaken: apply[at]rietveldacademie.nl.

Inhoudelijke vragen over de Oriëntatiecursus kunnen gesteld worden aan de hoofddocent Marek van de Watering: marek.vandewatering[at]rietveldacademie.nl .