Aanmelden

Om je aan te melden voor de extra toelatingsronde voor de Oriëntatiecursus (op zaterdag) 2021-2022, vul je hier het aanmeldformulier in.

- Extra toelatingsronde op 16 september 2021.

Verlengde deadline voor aanmelding = 1 september 2021 (maar dien je aanmelding liefst zo snel mogelijk in)!

LET OP: O-cursus cursisten komen niet in aanmerking voor Studiefinanciering, en niet-EU/EER kandidaten kunnen zich niet aanmelden voor de O-cursus, en je kunt als niet-EU/EER kandidaat alleen worden toegelaten als je al een verblijfsvergunning hebt voor Nederland. Je kunt op basis van je toelating tot de Oriëntatiecursus geen verblijfsvergunning aanvragen! 

Portfolio indienen (in plaats van toelatingsgesprek)

Aan de Oriëntatiecursus (op zaterdag) gaat een selectie vooraf, aan de hand van getoond eigen werk en een uitgewerkte thuisopdracht die je kunt uploaden in onze online portfoliomachine, ter beoordeling aan de toelatingscommissie van de cursus. Je motivatie speelt ook een belangrijke rol. Naast de uitgewerkte thuisopdracht kan het werk dat je laat zien bijvoorbeeld bestaan uit: schetsen, krabbels, foto's, video's, ruimtelijk werk, kortom, alles wat iets laat zien over je beeldend vermogen (minstens 10, maximaal 30 stuks).

Lestijden 2021-2022

25 zaterdagmiddagen van 12.00 uur – 17.00 uur.    

1ste lesmiddag: 2 oktober 2021.

Cursusgeld

Het cursusgeld voor cursusjaar 2021-2021 bedraagt € 1.080,-.

NB: het cursusgeld dient ruim voor aanvang van de cursus in zijn geheel te worden voldaan, en kan niet in termijnen worden betaald.

De Oriëntatiecursus wordt niet bekostigd door de overheid. Dit betekent dat studenten niet in aanmerking komen voor studiefinanciering.

Contact

Informatie over toelating, aanmelden en andere praktische zaken: apply[at]rietveldacademie.nl.

Inhoudelijke vragen over de Oriëntatiecursus kunnen gesteld worden aan de hoofddocent Marek van de Watering: marek.vandewatering[at]rietveldacademie.nl .