Eerste vakjaar

In het eerste jaar na afronding van het basisjaar krijg je les in de vakken kunst, performance, film, video, animatie en theorie. Het eerste semester krijg je college, doe je mee aan groepsgesprekken en doe je een aantal zeer vrije opdrachten. In het tweede semester heb je meer individuele gesprekken en volg je steeds meer je eigen weg in je ontwikkeling. Alle vakken zijn verplicht. De meeste technische vakken worden in dit jaar gegeven. In het tweede semester doe je een groot performance-project met de hele groep. We organiseren excursies naar filmfestivals en tentoonstellingen, vaak samen met Beeldende Kunst.

Tweede en derde vakjaar

In het tweede en derde vakjaar schrijf je je in bij een van de docenten voor een individueel gesprek of groepsgesprek. Je kunt deelnemen aan projecten en excursies. Daarnaast kun je je aanmelden voor een uitwisseling met een van de academies in het buitenland of stage lopen. Projecten binnen en buiten de academie zijn een integraal onderdeel van de opleiding.

Derde vakjaar

Vanaf het tweede vakjaar heb je een speciale mentor, een docent met wie je regelmatig je studievoortgang bespreekt. Ook in het eindexamenjaar heb je je eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de tekst op de bijlage bij je diploma. Zoals reeds vermeld maakt de scriptie deel uit van je eindexamen.