Eerste vakjaar

LAB1: ‘experiment & invent’. Tijdens het eerste vakjaar maakt de student via diverse kleine en grotere opdrachten kennis met de werkplaatsen, het vakgebied en basisvaardigheden met betrekking tot conceptvorming, realisatie en presentatie.

Tweede vakjaar

LAB2: ‘take a stand’. Het tweede vakjaar staat naast concept en realisatie vooral ook in het teken van reflectie en toepassing: de student wordt geconfronteerd met complexere ontwerpopdrachten en leert zijn/haar ontwerpproces zelfstandig sturen. De student leert omgaan met de economische, sociale, culturele of ecologische implicaties van zijn/haar ontwerp. Een stage van drie maanden aan het einde van het tweede studiejaar is een verplicht onderdeel van de studie.

Derde vakjaar

In het eindexamenjaar werkt de student aan een scriptie en aan twee afstudeeropdrachten: een gegeven opdracht en een autonome opdracht. De laatste staat centraal in de eindpresentatie waarmee de student zich presenteert aan en positioneert in de (professionele) wereld buiten de academie.