Studium Generale Rietveld Academie is een uitgebreid, transdisciplinair theoretisch programma bedoeld voor studenten en medewerkers van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Het wordt ook regelmatig opgesteld voor een breder publiek. Studium Generale wil laten zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen – van persoonlijk tot politiek en van popcultuur tot de academische wereld – en hoe ons ‘nu’ verband houdt met verleden en toekomst en ons ‘hier’ met ‘ergens anders’.

 

Vanuit de overtuiging dat kunststudenten alleen onafhankelijk kunnen leren denken wanneer kennis, verbeelding en reflectie op onorthodoxe en kritische wijze samenkomen, volgt Studium Generale Rietveld Academie elk jaar een aantal licht onstuimige – en dus altijd opwindende – onderzoekstrajecten. Elk jaar presenteren speciaal geselecteerde conservatoren en een groot aantal gastdocenten vanuit de hele (kunst)wereld een breed spectrum aan perspectieven op actuele discussies.

https://studiumgenerale.rietveldacademie.nl

Resilient Bodies: Strategies and Practices for Fluid Embodiments

Dit jaar staat Studium Generale Rietveld Academie in het teken van verschillende manieren waarop het lichaam ervaren wordt en zich manifesteert. Over (ont)belichaming in de kunst en het leven.

Door Covid-19, de quarantaines en richtlijnen voor fysieke afstand hebben we niet alleen te maken met (onze) virale lichamen, kwetsbare lichamen en eenzame lichamen; in pogingen om het leven voort te zetten, manifesteren we ons non-stop achter onze schermen als virtuele lichamen en data-lichamen. Hierdoor ontstaan nieuwe levensvormen, maar ook meer technieken ter controle, uitsluiting en manipulatie. Al veel langer hebben we te maken met sociale en politieke differentiaties die worden gemaakt tussen lichamen die er toe doen en lichamen die er minder toe zouden doen. Over de hele wereld wordt protest belichaamd door mensen die samenkomen en zich verenigen in verzet.

Wat zijn experimentele en emanciperende strategieën en praktijken voor fluïde belichamingen? Hoe kunnen we resistente collectieve lichamen vormen zonder onze eigen subjectiviteit en vleselijke "materie" te verliezen? Hoe kunnen we hierover denken vanuit de kunstpraktijk en -theorie?

 

Lezingen die in het kader van Studium Generale Rietveld Academie 2020/2021 gegeven worden, zijn via deze links online bij te wonen:

Lectures that are part of Studium Generale Rietveld Academie 2020/2021 can be attended online via these links:

Woensdah 24 Maart

Donderdag 25 Maart

Vrijdag 26 Maart

Zaterdag 27 Maart

 

Medewerkers

Jorinde Seijdel (Hoofd)
Jort van der Laan (Coördinator)

Voor updates over eerdere edities of aankomende evenementen en activiteiten, bezoek de website van Studium Generale Rietveld Academie: studiumgenerale.rietveldacademie.nl

Klik hier voor Rietveld Uncut 2020

Archive: 2020, 20192018, 20172016 - 2000