Studium Generale Rietveld Academie is een uitgebreid, transdisciplinair theoretisch programma bedoeld voor studenten en medewerkers van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Het wordt ook regelmatig opgesteld voor een breder publiek. Studium Generale wil laten zien hoe kunst en design samenhangen met andere domeinen – van persoonlijk tot politiek en van popcultuur tot de academische wereld – en hoe ons ‘nu’ verband houdt met verleden en toekomst en ons ‘hier’ met ‘ergens anders’.

Vanuit de overtuiging dat kunststudenten alleen onafhankelijk kunnen leren denken wanneer kennis, verbeelding en reflectie op onorthodoxe en kritische wijze samenkomen, volgt Studium Generale Rietveld Academie elk jaar een aantal licht onstuimige – en dus altijd opwindende – onderzoekstrajecten. Elk jaar presenteren speciaal geselecteerde conservatoren en een groot aantal gastdocenten vanuit de hele (kunst)wereld een breed spectrum aan perspectieven op actuele discussies.

studiumgenerale.rietveldacademie.nl

Studium Generale Rietveld Academie 2022-2023:

Refuge

fleeing, flowing, leaking

Studium Generale 2022-2023

Menselijke en niet-menselijke dieren zoeken een toevluchtsoord vanwege oorlog, terreur, honger, uitbuiting, klimaatverandering, of door structurele vormen van alledaagse onderdrukking en uitsluiting. Je kunt een schuilplaats vinden in een kamp, schuilkelder, veilige ruimte, in een lichaam, staat van zijn, gemoedstoestand. Of je vlucht in een (zelfgekozen) familie, gemeenschap, beweging, of collectiviteit.

Deze editie van Studium Generale beschouwt het fenomeen van toevlucht niet alleen als een concrete en fysieke constructie in een gewelddadige of giftige realiteit, maar ook als een potentiële affectieve ruimte of een zorgzaam lichaam. Er wordt bekeken hoe beperkende systemen (ideologieën, staten, instellingen, academies, machines...) onvoorspelbaar stromen en lekken, van waaruit vluchtlijnen kunnen ontstaan.

Hoe kunnen we van daaruit lichamen herbergen en verbinden en schuilplaatsen creëren voor affectieve en dissidente stemmen?

Medewerkers

Jorinde Seijdel (Hoofd)
Jort van der Laan (Coördinator)

Voor updates over eerdere edities of aankomende evenementen en activiteiten, bezoek de website van Studium Generale Rietveld Academie: studiumgenerale.rietveldacademie.nl

Archive: 2020, 20192018, 20172016 - 2000