De Vooropleidingscursus is een intensief voorbereidend programma voor de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie. 

Wanneer is deze Vooropleidingscursus iets voor mij? 

Je bent niet ouder dan 25 jaar, hebt minimaal een havo- of mbo-4diploma behaald. Je maakt al wat werk en wilt je portfolio uitbreiden. Je bent nieuwsgierig, hebt een proactieve houding en staat open voor het maken van werk op een andere manier dan je gewend bent. Je hebt mogelijk interesse in het Basisjaar, het eerste studiejaar van de Bachelor aan de Gerrit Rietveld Academie of een andere academie en wilt eerst meer ervaring opdoen.

Wat houdt het programma in? 

Het maken van veel werk is het uitgangspunt van de cursus. De lessen zijn gebaseerd op opdrachten. Iedere klas heeft een wekelijkse les Design, een les Art, en in het eerste en tweede semester een project waarin onder meer tentoonstellingen bezocht worden en opdrachten worden gemaakt. Je leert ook zelfstandig op je werk te reflecteren, door bijvoorbeeld te bespreken hoe je de opdrachten hebt gemaakt en wat je hebt ontdekt. 

Hoeveel tijd besteed ik eraan? 

De cursus duurt 25 weken, van september tot halverwege april, met elk week drie dagdelen les.

Naast de lessen op de academie is er extra tijd nodig voor het thuis werken aan opdrachten. Het is belangrijk om in dialoog te blijven met medestudenten en om op de hoogte te zijn van kunst- en designgerelateerde evenementen binnen en buiten de academie.

Er wordt afgeraden om naast het programma van de Vooropleidingscursus ook andere studies te volgen omdat het programma redelijk intensief is.

Wat zijn mijn opties als ik de Vooropleidingscursus afrond?

Bij voldoende vertrouwen in de ontwikkeling bij de Vooropleiding en aansluiting op het onderwijs op de Rietveld Academie kan een positieve eindbeoordeling bijdragen aan een toelating tot het Basisjaar.

Het opgebouwde portfolio kan ook gebruikt worden voor toelatingen aan Bacheloropleidingen van andere kunstacademies. Na afronding van de Vooropleiding ontvangt iedereen een certificaat.

In welke taal worden de lessen gegeven? 

De lessen zijn in het Engels, omdat ongeveer de helft van de deelnemers van buiten Nederland komt.

Hoe meld ik me aan? 

Vul hier het aanmeldformulier in.

De toelatingsrondes worden gepland in mei en juni, met een laatste ronde in september.

Hoe werkt het toelatingsgesprek?

Aan de Vooropleidingscursus gaat een selectie vooraf. Na indienen van je aanmelding ontvang je thuisopdrachten. Op basis van een portfolio van eerder werk en de voltooide thuisopdrachten wordt beoordeeld of je geschikt bent voor de Vooropleiding. Naast de uitgewerkte thuisopdrachten kan het werk dat je laat zien bestaan uit schetsen, krabbels, foto's, video's, ruimtelijk werk. Hoe meer, hoe beter. Laat alles zien wat ons informatie geeft over hoe je er tegenaan kijkt om bij ons te komen studeren.  

Wanneer begint de Vooropleidingscursus precies? 

De Vooropleiding start met een introductiemiddag eind september. Deelnemers ontvangen hier praktische informatie en ontmoeten docenten en klasgenoten. Een week later start de eerste les. 

Wat is een voorbeeld van een opdracht uit de Vooropleiding?

1. Maak een tas die gevaarlijk kan zijn voor een bepaald object of onderwerk, bijvoorbeeld voor een persoon, voor jezelf, voor andere tassen, voor...?

2. Maak een geluidsopname voor een voor jou onbekende ruimte. Door verschillende geluiden op de nemen, te creëren en te bewerken, op straat, thuis, begint de ruimte vorm te krijgen. Maak dan een tekening van die ruimte gemaakt door geluiden.

Wat is het cursusgeld? 

Het cursusgeld voor 2023-2024 bedraagt € 2.297,-. Het cursusgeld voor 2024-2025 is nog niet vastgesteld.

LET OP: De betaling van het cursusbedrag dient in één keer te zijn overgemaakt (voor aanvang van de cursus). Het is niet mogelijk in gedeeltes te betalen. Deelname aan de Vooropleidingscursus geeft geen recht op studiefinanciering.

Voor meer informatie over aanmelden en studeren aan de Rietveld:

apply@rietveldacademie.nl T: (+31) 020-5711600