De Vooropleidingscursus is een uitgebreide intensieve cursus die deelnemers voorbereidt op een mogelijke studie aan de Bacheloropleiding van de Gerrit Rietveld Academie.

Aanmelding voor de toelatingsprocedure voor de Vooropleiding staat open voor Nederlandse en overige EU/EER-kandidaten van 16 tot 25 jaar die minimaal een havo- of mbo-4-diploma hebben behaald.

De cursus duurt 25 weken, van eind september tot halverwege april. Deelnemers volgen lessen tijdens drie verplichte dagdelen per week. De voertaal is Engels.

Het maken van veel werk is het uitgangspunt van de cursus. De lessen zijn gebaseerd op opdrachten die een manier van werken stimuleren, waarbij het onderzoekende maakproces met materiaal evenbelangrijk is als het eindresultaat. Zo worden vaardigheden ontwikkeld die ruimte geven aan het onverwachte, en daarmee uitbreiding van de beeldende mogelijkheden.

Naast de lessen waarin hands-on wordt gewerkt en procesresultate worden besproken, is extra tijd nodig voor het thuis werken aan opdrachten.

Iedereen heeft wekelijks een les DESIGN (2D &3D), een les ART en in het eerste en tweede semster een PROJECT. De PROJECT-lessen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een gastpresentatie of kleine excursies.

Twee keer per jaar zijn er beoordelingsmomenten, waar de ontwikkelingen besproken wrden. De eerste valt rond de kerstvakantie en de laatste in april.

Bij voldoende vertrouwen in ontwikkeling bij de Vooropleiding en aansluiting op het onderwijs op de Rietveld Academie kan een positieve eindbeoordeling bijdragen aan een toelating tot het Basisjaar, het eerste jaar van de van de vierjarige bacheloropleiding van de Gerrit Rietveld Academie.

Het portfolio dat in de Vooropleiding wordt opgebouwd, kan ook geschikt zijn voor toelating tot bacheloropleidingen aan andere kunstacademies.

Iedereen ontvangt na het afronden van de cursus een certificaat.