De opleiding DOGtime Expanded Painting biedt een intensief, geconcentreerd en verdiepend curriculum voor iedere individuele student. In de lessen en begeleiding ligt de nadruk op de ontwikkeling van een individuele visie en een praktijk als autonoom kunstenaar. In de opleiding is er een uitdagend evenwicht tussen (kritisch) onderzoek en werk in het atelier. Docenten (kunstenaars, theoretici, specialisten) met diverse achtergronden begeleiden de ontwikkeling van iedere student op kritische maar constructieve wijze. Leidend principe van het curriculum is de bevordering, uitbreiding, ontwikkeling en verbetering van individuele kwaliteiten, talenten en ambities, tegen de achtergrond van een snel veranderende wereld en snel veranderende omstandigheden en technieken voor het maken, begrijpen en mediëren van kunst.

De student Expanded Painting is kritisch, open, nieuwsgierig en weet wat er gaande is in de wereld.

Via gezamenlijke lessen van de afdelingen Expanded Painting en Unstable Media worden samenwerking en uitwisseling van potentieel gestimuleerd. Je leert werken met verschillende interpretaties van praktische, theoretische en technische randvoorwaarden en je brengt een vruchtbaar evenwicht tot stand tussen theorie en praktijk, stabiel en onstabiel, concept, subject en context.

Elk jaar maart organiseert DOGtime een verplichte excursie voor de examenstudenten. Dit is een intensieve week met bijeenkomsten en bezoeken, waarbij je nieuwe inzichten en ervaringen opdoet zodat je jezelf beter leert positioneren.

Expanded Painting-studenten hebben hun klassikale lessen op de zevende verdieping van het Benthem Crouwelgebouw, waar ook de ateliers en werkruimtes zijn. De ruimtes zijn ’s avonds open en je kunt gebruik maken van de keuken in het penthouse. De studenten hebben toegang tot alle workshops van de Rietveld Academie en kunnen het Studium Generale-programma volgen.

Ga voor meer informatie over de DOGtime-opleiding naar onze website: dogtime.org.