Architectural Design kijkt met een ruimtelijke blik naar de wereld en is daarmee direct verbonden aan de maatschappij van nu en straks. Op de afdeling worden studenten gestimuleerd om zich hiertoe op een artistieke, experimentele, maar ook functionele manier te verhouden, startende vanuit de eigen fascinaties. Hiervoor bieden de docenten - ontwerpers en kunstenaars uit de praktijk - ruimtelijke vaardigheden, middelen en theorie aan. Zij dagen de studenten uit te reflecteren op henzelf in relatie tot de buitenwereld. Een stage van minimaal drie maanden maakt een verplicht onderdeel uit van de studie. 

Het denken over ruimte en het realiseren van ruimtes wordt op de afdeling ontwikkeld door onderwezen te worden in ruimtelijk ontwerp in de breedste zin van het woord, door te experimenten en te reflecteren en door het aanleren van vaardigheden in een uitgekiend en doorlopend workshopprogramma. Er ligt sterke nadruk op theoretische vorming en reflectie binnen de opleiding; schrijven, discussiëren, onderzoeken en zichzelf en elkaar bevragen zijn belangrijke leeractiviteiten. De student krijgt hierdoor de bekwaamheid om tijdens de studie eigen accenten aan te brengen en individuele kwaliteiten en interesses te ontwikkelen. Middels experiment - waarin de regels van de echte wereld niet hoeven te gelden – leert de student zo om vanuit de eigen fascinaties te werken en daar inhoud, diepgang en vorm aan te geven. Dit leidt uiteindelijk leidt tot een eigen artistieke visie die tot uiting komt in de zelf geformuleerd projecten en scriptie in het eindexamenjaar. 

Het doel is om studenten op te leiden tot zelfstandige ontwerpers met een eigen standpunt en positie ten opzichte van de maatschappij en het vakgebied. Met de opgedane kennis en kunde kunnen zij na de studie een zelfstandige praktijk starten of gericht doorstuderen aan een masteropleiding.