De afdeling Inter-Architecture op de Gerrit Rietveld Academie leidt studenten op tot ruimtelijk ontwerpers. Op de academie gaan we uit van een brede opvatting over het vakgebied. Dit betekent dat de realisatie van een opgave niet altijd een gebouw hoeft te zijn. Het kan ook een installatie, een interventie in de publieke ruimte of een decor voor een dansvoorstelling zijn. We werken op regelmatig basis samen met externe opdrachtgevers om ervaring in de praktijk op te doen. 

'We make space,
space that matters.'

Het hele domein van Inter-Architecture komt aan bod: architectuur, interieurarchitectuur, scenografie, tentoonstellings- en decorontwerp, meubelontwerp, dans- en theaterdecor en het ontwerpen van de publieke ruimte; hierbij wordt regelmatig met andere kunstdisciplines samengewerkt.

Het uitgangspunt tot een ontwerp op onze afdeling is altijd ‘de ruimte’. Ruimte met een sociaal maatschappelijke betekenis. De drang om niet alleen mooie ruimtes te maken, maar ook goede ruimtes, ruimtes die een betere leefomgeving genereren. Het ontwerpen, het lezen en bevragen van de ruimte noemen we ‘de choreografie van de ruimte’. Startpunt is de student als maker, waarbij vakmanschap, zintuiglijkheid, materiaal, techniek, werkplaats, gereedschap, productie en het experiment daarmee, kernbegrippen zijn.

We leiden studenten op die kritisch en onderzoekend zijn. Bachelors die eigenzinnig de maatschappij tegemoet treden en werk maken dat zich onderscheidt. De opleiding biedt afgestudeerden (BA in Art & Design) ook een uitstekende mogelijkheid om een vervolgstudie te doen aan één van de masteropleidingen in Nederland of in het buitenland.