De manier waarop steden vandaag de dag worden verbeeld, gepland, gebouwd, geleefd, ervaren en herinnerd, verandert in een ongekend tempo. De afdeling Architectural Design richt zich op betrokkenheid bij de totstandkoming van de gebouwde omgeving door te speculeren, reflecteren en vervaardigen. We stimuleren de ontwikkeling van de ruimtelijke praktijk, begrepen als een levendige samensmelting van ruimtelijke intelligentie, architectonische kennis, artistieke praktijk, politiek engagement, theoretische bevraging en multidisciplinair onderzoek.

Studenten werken op het snijvlak van werkelijkheid en verbeelding; het verleden, het heden en de toekomst. Door middel van speculatieve ontwerpstudio's, real-world samenwerkingen, theorieseminars en onderzoekslaboratoria leren ze na te denken over en in te grijpen in de relaties tussen gebeurtenissen, dingen, systemen, ervaringen en plaatsen. We vatten architectuurontwerp op in de breedste zin van het woord, variërend van gebouwen, interieurs, scenografie, stadsontwerp en openbare ruimte, tot infrastructuur, interfaces, netwerken, materialen, organismen en daarbuiten.

De docenten van de afdeling - architecten, ontwerpers, schrijvers en kunstenaars uit de beroepspraktijk - dagen de studenten uit om na te denken over de buitenwereld en deze opnieuw te verbeelden. Het doel is de studenten te stimuleren om onverzadigbaar nieuwsgierig, kritisch geïnspireerd en vanuit urgentie inventief te worden. Met de kennis en kunde die ze op de afdeling opdoen, worden de studenten toegerust om zelfstandige ruimtelijk ontwerpers te worden met een eigen perspectief op de rol van het architectonisch ontwerpen binnen de maatschappij.