Wat is het Basisjaar?

Het Basisjaar is het eerste jaar van de vierjarige bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving. Op de Gerrit Rietveld Academie doorlopen alle studenten het Basisjaar voor ze aan een specialisatie beginnen. Het Basisjaar is een algemeen vormend jaar. Het biedt een breed en samenhangend programma waarvan alle onderdelen verplicht zijn. Het programma is gericht op een intensieve kennismaking met tal van opvattingen, begrippen en werkmethoden, met als doel deze te verbinden aan eigen interesses en mogelijkheden.

Hoe ziet een studieweek in het eerste studiejaar eruit? 

In het Basisjaar heb je drie en een halve dag les. De overige tijd is er om aan opdrachten te werken, in een lokaal of in de werkplaatsen. Je hebt les met steeds dezelfde groep studenten. De derde verdieping van het Rietveldgebouw is voor het Basisjaar. Daar ontmoet je ook de andere Basisjaarstudenten.

Welke vakken krijg je in het eerste jaar?

In het Basisjaar heb je 5 hoofdvakken: gemengde media, sculptuur, theorie, ontwerpen en tekenen & schilderen. Daaromheen volg je het Studium Generale, kunstgeschiedenislezingen en een blokje Design Studies.

Hoeveel theoretische vakken zijn er? 

In het Basisjaar is theorie opgedeeld in verschillende onderdelen; kunsttheorie is een van de hoofdvakken, daarnaast zijn er kunstgeschiedenislezingen, en is er het Studium Generale (een programma voor de hele academie).  Voor kunsttheorie lees je teksten, krijg je kleine schrijfoefeningen, en schrijf je een afsluitend essay. Daarnaast is de theorieles ervoor om ideeën uit te wisselen, te discussiëren.

Wat is de voertaal?

De voertaal is Engels.

Waar werk je als student op de Rietveld naartoe?

Je werkt toe naar een zelfstandige praktijk als kunstenaar of ontwerper. 

Gaat een studie aan de Rietveld Academie om zelfonderzoek of ook om een plekje in de arbeidsmarkt?

Je werkt niet toe naar een plaats op de arbeidsmarkt zoals je zou doen met een opleiding tot tandarts. De meeste tandartspraktijken zijn vergelijkbaar. Bij kunstenaars- en ontwerperspraktijken is dit niet zo. In die zin is er sprake van zelfonderzoek, jij gaat bepalen wat je praktijk in gaat houden.

Wat is een voorbeeld van een opdracht die een Basisjaarstudent krijgt?

De opdrachten die je krijgt in het Basisjaar zijn heel verschillend van aard; kort, lang, open en gesloten. De Basisjaardocenten zullen je iedere keer stimuleren de vraag van de opdracht te begrijpen en je er dan een eigen draai aan te laten geven. Wij zien de opdrachten als een middel om je studie te delen met de anderen. Iedere student doet iets anders met dezelfde opdracht. Zo leer je ook van elkaar.

Hoe zien de lessen door het jaar heen eruit?

In de loop van het jaar wordt er steeds meer zelfstandigheid van je verwacht. 

Wanneer past de Rietveld totaal niet bij mij?

Alle Rietveldstudenten zijn anders. Wat ze misschien gemeen hebben is grote zelfstandigheid, openheid en nieuwsgierigheid.

Hoe kan ik toelating doen?

Klik hier