De studenten van Inter-Architecture afdeling werken aan 'stads entrees voor Amstelveen'. Studenten werd gevraagd om omgeving specifieke voorstellen te doen voor nieuwe stadsingangen van Amstelveen. The One Minutes daagde de studenten uit om films van één minuten te maken als onderdeel van hun onderzoek voor dit project. De huidige RietveldTV uitzending is een bundeling van deze onderzoekende één minuten.

 

Deelnemende kunstenaars in volgorde van opkomst:

Dora Riederauer & Sophie Cloes; Caroline Parton & Pauline Legay; Giulio Angeli & Hoan Nguyen; Marco Pinheiro; Mariana Fernández; Mees Joachim van Amesfoort & Suni Satoinong; Necim Abiadh & Rik Koster; Suzanne Jensen & Ji Eun Kim; Elisa Hedin & Claudia Bloxsome; Timo Piepers & Floris Bouma.