De studentendecaan

Mirjam Mazurel

Locatie: Rietveldgebouw, kamer 203 (naast de lift)

Spreekuur: Maandag en woensdag 12.00-14.00 uur (geen afspraak nodig, voor korte en praktische vragen)

Heb je praktische vragen en kom je liever niet langs of wil je een afspraak maken om te praten over je studie of persoonlijke problemen? Stuur dan een email: mirjam.mazurel[at]rietveldacademie.nl

Zie ook de informatie op intranet

 

 

Wanneer bezoek je de studentendecaan?

Heb je een probleem dat verband houdt met je studie of privéleven waar je zelf niet uitkomt? Aarzel dan niet om dat met je mentor te bespreken. Bijna alle afdelingen van de Rietveld hebben een mentorsysteem. Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt bij studiegerelateerde vragen of problemen. Als je er met je mentor niet uitkomt, of als het probleem van persoonlijkere aard is, dan kun je de studentendecaan bezoeken.

Je kunt vertrouwelijk advies krijgen over alle zaken die te maken hebben met je studie, persoonlijke zaken en problemen met betrekking tot een van de volgende onderwerpen:

- Ziekte en bijzondere omstandigheden (Studeren met een handicap of beperking)

- Concentratie- en motivatieproblemen

- Advies over doorverwijzing naar andere instanties in geval van psychosociale problemen

- Studiekeuzes, het tijdelijk onderbreken of beëindigen van de studie

- Studiefinanciering, restitutie collegegeld

- Wettelijke regelingen: studentenstatuut, studie- en beoordelingsregelingen, bindend negatief studieadvies

- Ondersteuning bij financiering

- Aanvragen van het profileringsfonds voor een tegemoetkoming in  het (hogere) collegegeld

- Allerlei praktische problemen (vooral voor studenten uit het buitenland)

 

Je moet naar de studentendecaan voor een van de volgende zaken:

- Het aanmelden van bijzondere omstandigheden, ziekte of familieomstandigheden waardoor je studievertraging kan oplopen

- Het aanvragen van financiële steun uit het profileringsfonds (alleen voor studenten die Nederlandse studiefinanciering ontvangen)

- Complexe zaken met betrekking tot je studiefinanciering, zoals een extra jaar studiefinanciering bij chronische ziekte (voor Nederlandse studiefinanciering).

- Klachten- en beroepsprocedures

 

Hoe werkt de studentendecaan?

De studentendecaan geeft informatie, advies en ondersteuning over onderwerpen die met je studie en jezelf te maken hebben. Dit gebeurt in een één-op-één gesprek waarbij de decaan gebonden is aan een code van strikte vertrouwelijkheid. Tijdens het gesprek gegeven informatie mag niet zonder jouw toestemming aan derden worden herhaald.

Om snel een afspraak te maken heeft de studentendecaan spreekuren waarop je kunt langskomen of bellen. Tijdens het spreekuur inventariseert de studentendecaan kort je vragen of problemen en bepaal je samen of je probleem ter plekke kan worden opgelost of dat je een vervolgafspraak nodig hebt.