De studentendecaan

Mirjam Mazurel

Locatie: Rietveldgebouw, kamer 203 (naast de lift)

Spreekuur: Maandag en woensdag 12.00-14.00 uur (geen afspraak nodig, voor korte en praktische vragen)

Heb je praktische vragen en kom je liever niet langs of wil je een afspraak maken om te praten over je studie of persoonlijke problemen? Stuur dan een email: mirjam.mazurel[at]rietveldacademie.nl

Zie ook de informatie op intranet

 

Wanneer bezoek je de studentendecaan?

Heb je een probleem dat verband houdt met je studie of privéleven waar je zelf niet uitkomt? Aarzel dan niet om dat met je mentor te bespreken. Bijna alle afdelingen van de Rietveld hebben een mentorsysteem. Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt bij studiegerelateerde vragen of problemen. Als je er met je mentor niet uitkomt, of als het probleem van persoonlijkere aard is, dan kun je de studentendecaan bezoeken.

Daar kun je vertrouwelijk advies krijgen over alle aspecten van je studie, persoonlijke aangelegenheden en problemen met betrekking tot:

• ziekte en speciale omstandigheden (handicap en studie);

• advies over een verwijzing in geval van psychosociale problemen;

• concentratie- en motivatieproblemen;

• studiefinanciering, restitutie van collegegeld;

• wet- en regelgeving: studentenstatuten, onderwijs- en examenregeling, negatief bindend studieadvies;

• studiekeuze, tijdelijke onderbreking of beëindiging van je studie;

• financiële steun (alleen voor studenten uit de hogere jaren).

Ga in ieder geval naar de studentendecaan voor:

• het melden van speciale omstandigheden, ziekte of familieomstandigheden waardoor je studievertraging zou kunnen oplopen;

• het aanvragen van financiële steun vanuit het profileringsfonds (alleen voor studenten die Nederlandse studiefinanciering ontvangen);

• het indienen van een klacht of het starten van een beroepsprocedure;

• alle complexe problemen met betrekking tot je studiefinanciering, bijvoorbeeld als je een extra jaar financiering nodig hebt als gevolg van een chronische ziekte (als je Nederlands studiefinanciering ontvangt).

Hoe gaat de studentendecaan te werk?

De studentendecaan verschaft informatie, advies en steun met betrekking tot onderwerpen die relevant zijn voor jou en je studie. Dat gebeurt tijdens een persoonlijk gesprek, waarbij de studentendecaan tot strikte geheimhouding is verplicht. Zonder jouw toestemming mag er geen informatie uit het gesprek aan derden worden doorgegeven.

Om snel een afspraak te maken kun je de studentendecaan tijdens de spreekuren bezoeken of bellen. Tijdens het spreekuur maakt de studentendecaan een snelle inventaris van jouw vragen of problemen, waarna je samen bekijkt of deze direct kunnen worden opgelost of dat er een vervolgafspraak moet worden gemaakt.

Seksuele intimidatie

De studentendecaan is ook degene om te benaderen in geval van seksuele intimidatie. Zowel seksuele als verbale intimidatie worden aan de Rietveld Academie absoluut niet getolereerd. Het is belangrijk dat iedereen die aan de Rietveld werkt of studeert dat in een veilige en vertrouwde omgeving kan doen. Als je met dit soort problemen wordt geconfronteerd, kun je contact opnemen met de studentendecaan.