Amsterdam, 2 november 2023 

De Gerrit Rietveld Academie is verheugd de aanstellingen van drie nieuwe hoofddocenten aan te kondigen. De nieuwe hoofden van de afdelingen Grafisch Ontwerpen, Keramiek en Mode brengen een schat aan ervaring en expertise naar de academie in Amsterdam. Allen beginnen per 1 januari 2024.

De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs. Alle voltijdstudenten starten in het Basisjaar en kiezen daarna voor drie jaar van verdieping in een afstudeerrichting (bij een van de afdelingen). Elke afdeling heeft een eigen werkwijze en kent een grote mate van autonomie. 

Keramiek

Jonas Vansteenkiste studeerde aan KASK in Gent en het St-Lucas in Antwerpen. In zijn werk wordt hij geleid door ‘ruimtes’. Hij bouwt architecturale ruimtes, of creëert situaties die je ‘mentale ruimtes’ zou kunnen noemen. Sinds zijn residenties aan het Sundaymorning@EKWC werkt hij veelvuldig met keramiek in zijn installaties. Daarnaast is hij actief als tentoonstellingsmaker. Met zijn ervaring zal hij studenten uitdagen om met hun sculpturale ruimtelijke werken de grenzen van het keramiekveld op te zoeken.

Grafisch Ontwerpen

Rasha Dakkak is aangesteld als het nieuwe afdelingshoofd van Grafisch Ontwerpen. Dakkak is een Palestijnse grafisch ontwerper. Ze heeft gestudeerd aan de University of Illinois in Chicago, en de Basel School of Design in Zwitserland. Zij benadert het vak op een reflectieve en kritische manier, gericht op de maatschappelijke en politieke impact van de discipline. Ze is geen onbekende voor de academie, want momenteel is zij coördinator van de tijdelijke masteropleiding F for Fact van het Sandberg Instituut. Haar culturele en intellectuele perspectief zullen bijdragen aan een inclusiever en diverser curriculum. Met haar komst brengt ze nieuwe manieren mee om naar het vakgebied en de discipline te kijken.

Mode

Elisa van Joolen is aangesteld als het nieuwe hoofd van de afdeling Mode. Van Joolen werkt op het snijvlak van mode en beeldende kunst en heeft een internationale carrière. Ze benadert kledingontwerp op een sociaal geëngageerde manier. Een van haar onderscheidende kwaliteiten is de manier waarop zij de nadruk legt op samenwerking, research en participatie. In haar werk onderzoekt ze het ‘modesysteem’, waarbij ze nieuwe productie- en presentatiemodellen voorstelt. Dit past goed bij de richting die de modeafdeling een aantal jaren geleden is ingeslagen. Ongetwijfeld zal Van Joolen samen met het Modeteam de studenten verder aanmoedigen om met innovatieve concepten en radicale benaderingen het begrip ‘mode’ te verrijken.