In het afgelopen jaar is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de verffabriek Sikkens gewerkt aan de reconstructie van de kleuren die Gerrit Rietveld toepaste in het Rietveldgebouw van de academie. Deze kleuren zijn op sommige plekken al teruggebracht in het gebouw. Mariël Polman, specialist kleur en schilderingen, en Santje Pander, restaurator historische binnenruimten, beiden werkzaam bij de RCE, hebben dit onderzoek uitgevoerd en publiceerden een artikel in het Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van augustus 2023. Hun artikel 'De Gerrit Rietveld Academie. Het ene grijs is het andere niet ' is hier te lezen, of download hier de pdf.