Met trots kondigt de Gerrit Rietveld Academie aan dat Miriam Bestebreurtje per 1 november 2023 de nieuwe directeur bacheloronderwijs wordt. Haar benoeming is aanbevolen door een adviescommissie en bevestigd door Maaike Lauwaert, voorzitter van het College van Bestuur.

Bestebreurtje heeft een achtergrond in fotografie, tentoonstellingen samenstellen, schrijven, en ze brengt jarenlange ervaring in het hoger kunstonderwijs met zich mee. Ze volgt Ben Zegers op, die aftreedt vanwege het einde van zijn bestuurstermijn.

Maaike Lauwaert: "We zijn verheugd dat we met de benoeming van Miriam iemand met enorm veel ervaring met kunst, kunsteducatie, pedagogie en sociale veiligheid mogen verwelkomen op de academie. Miriam maakte indruk op mij en de adviescommissie door haar wijsheid, haar ervaring maar ook haar bescheidenheid. We zijn vereerd haar aan boord te hebben."

Een van Bestebreurtjes onderscheidende kwaliteiten is haar vermogen om ideeën en intenties om te zetten in concreet beleid en acties. Haar standvastige geloof in het bevorderen van vertrouwen en openheid binnen de studenten- en onderwijsgemeenschap sluit naadloos aan bij de academie. Haar duidelijke en krachtige institutionele visie maakt haar een waardevolle gesprekspartner voor studenten, docenten, werkplaats- en stafmedewerkers, zodat zij hun doelen kunnen bereiken.

Miriam Bestebreurtje: "De kunstenaar Ken Lum schreef ooit aan een redacteur: In het kunstonderwijs zijn er eigenlijk maar twee belangrijke vragen: wie ben je? En waar ben je? Natuurlijk voelt de dagelijkse gang van zaken in het kunstonderwijs vaak veel complexer dan dat, maar ik heb studenten altijd aangemoedigd om deze essentie in gedachten te houden. Ik probeer dit zelf ook steeds in gedachten te houden. Ik kijk ernaar uit om mijn hele zelf, mijn ervaring en mijn nieuwsgierigheid mee te brengen naar de zeer bijzondere context van de Rietveld Academie. Ik kijk ernaar uit om samen te leren en te groeien."

(Citaat Ken Lum uit 'Art School, Propositions for the 21st Century', 2009).

De Directeur Rietveld Academie is samen met de voorzitter van het College van Bestuur eindverantwoordelijk voor de voltijd- en de deeltijdbacheloropleidingen en de voorbereidende cursussen. Samen met de Directeur Sandberg Instituut (masteronderwijs) en de Directeur Bedrijfsvoering zal Miriam Bestebreurtje het Management Team (MT) vormen.

Over Miriam Bestebreurtje

Miriam Bestebreurtje (San Salvador, 1966) heeft een sterke carrière van meer dan vijftien jaar in het hoger kunstonderwijs, waar ze zich heeft ontplooid als een drijvende kracht voor positieve verandering binnen het academische landschap. Bestebreurtjes academische reis begon met een Bachelor of Art aan de Fotoschool Den Haag. Daarna vervolgde ze haar passie voor kunstgeschiedenis, specialiseerde zich in fotografietheorie en lensgebaseerde kunst en behaalde een master op dit gebied. In haar jaren als freelancecurator en -schrijver had ze altijd al een grote interesse in het discours van kunsteducatie. Sinds 2007 is ze actief betrokken bij dit vakgebied en heeft ze uitzonderlijk leiderschap getoond als onderwijsdirecteur en in verschillende andere rollen.

Op de Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam, heeft ze leidinggegeven aan de oprichting van een Office for Inclusivity, waarbij ze een diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken op het gebied van inclusiviteit en diversiteit. Tijdens de sollicitatiegesprekken bewees ze haar deskundige en scherpzinnige benadering van de uitdagingen waar kunstacademies in Nederland vandaag de dag voor staan.  

Over de Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, onafhankelijke, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving in Amsterdam. De Gerrit Rietveld Academie bestaat uit de Rietveld Academie (bacheloropleiding, verdeeld over 12 afdelingen), het Sandberg Instituut (masteropleiding, verdeeld over 7 afdelingen), 23 werkplaatsen, verschillende onderzoeksgroepen en twee lectoraten. Het dagelijkse management ligt in handen van de voorzitter van het College van Bestuur (Maaike Lauwaert), die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De nieuwe directeur van de Rietveld Academie maakt deel uit van het Management Team, dat verder bestaat uit de directeur van het Sandberg Instituut (per 1 november Ruby Hoette) en de directeur Bedrijfsvoering (Judith Kroon).