Mentor

Heb je een probleem dat verband houdt met je studie of privéleven waar je zelf niet uitkomt? Aarzel dan niet om dat met je mentor te bespreken. Bijna alle afdelingen van de Rietveld Academie hebben een mentorensysteem. Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt bij studiegerelateerde vragen of problemen. Als je er met je mentor niet uitkomt, of als het probleem van persoonlijkere aard is, dan kun je de studentendecaan bezoeken. Bij studiegerelateerde problemen kan de mentor je ook doorverwijzen naar een coach.

Studentendecaan

Studenten met persoonlijke of studieproblemen kunnen contact zoeken met de studentendecaan. De decaan kan ondersteuning en advies geven over studievaardigheden, zoals planning, communiceren en reflecteren op het werk. Ze kan je, indien nodig, ook verwijzen naar externe hulpverlening.

Coach

Studenten die vastlopen in de ontwikkeling van hun artistieke werk en hierbij niet kunnen worden geholpen door hun docenten of mentor, kunnen begeleiding krijgen van een coach. Deze begeleiding is kortdurend en bestaat uit werkbesprekingen die de student weer op gang kan krijgen.