In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de Gerrit Rietveld Academie staan de hoofdzaken van het onderwijs en de examinering.

Met het Studentenstatuut bestaat er duidelijkheid voor studenten waar zij van de kant van de opleiding op kunnen rekenen en wat er van hen wordt verwacht. Een goede vastlegging van rechten en plichten is belangrijk. Nog belangrijker is dat alle leden van de Gerrit Rietveld Academie-gemeenschap zorgvuldig en met begrip voor elkaars positie met elkaar omgaan, zodat zo min mogelijk hoeft te worden terug gegrepen op formele afspraken.