In Nederland speelt momenteel een discussie over het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt om te studeren. Wij volgen die discussie nauwlettend en zijn via de sectorverenigingen aangesloten op het debat hieromtrent. We willen benadrukken: iedereen is en blijft welkom om zich aan te melden voor de Gerrit Rietveld Academie. 

Voor de Gerrit Rietveld Academie is de internationale oriëntatie altijd van belang geweest. Daarbij is het goed aan te merken dat wij nooit actief internationale studenten hebben geworven via campagnes of beurzen bijvoorbeeld, noch staat de groei van de studentenaantallen bij ons voorop. Wij hebben een vast aantal jaarlijkse studenten op de academie en sinds lange tijd is dat een diverse, internationale groep. Daarin streven wij naar een goede balans tussen Nederlandse, Europese en internationale studenten van buiten de Europese Unie. Voor die laatste groep zijn er streefgetallen zodat de bekostiging niet in het gedrang komt. 

Wij waarderen deze diversiteit en meerstemmigheid enorm, zien daarvan de kracht en de waarde voor het vak waartoe wij opleiden dat in de kern internationaal geörienteerd is . De meest vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van eigenzinnig kunstenaarschap is een omgeving die gekenmerkt wordt door een veelheid en diversiteit van standpunten en benaderingen. Om deze uitwisseling van ideeën en achtergronden optimaal te benutten, is onze gemeenschappelijke taal het Engels. Daar hebben al onze studenten later profijt van, de kunst en cultuurwereld is immers in de kern internationaal en het Engels is de voertaal van deze professies.

Dat het voor internationale studenten (financieel) zwaar kan zijn om in Nederland te studeren, of dat het vinden van een kamer zeer moeilijk is, maken wij bij het begin van ons toelatingsprocedure duidelijk. Waar mogelijk begeleiden wij studenten om te landen in Amsterdam en Nederland, en zien het als onze taak om de zorg voor (internationale) studenten prioriteit te geven.

Wij hebben een individueel gericht toelatingsproces waarin maatwerk voorop staat. Wij selecteren die studenten waarvan wij denken dat ze het meeste kunnen halen uit een periode op onze academie, en waarvan wij zien dat wij ze kunnen begeleiden in het vinden van hun stem, materiaal en onderwerp - een wederzijdse connectie vormt de basis voor een vruchtbare studieperiode.