De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. We zetten ons in voor het ontwikkelen, uitvoeren, positioneren en beschermen van onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs. Vanuit de praktijk en een kritische betrokkenheid bij de maatschappij stimuleren we de verkenning, bevraging en verbeelding van de wereld, en dragen we bij aan alternatieve discoursen, processen en vormen van maken. 

Vanuit deze missie staan wij voor een open en maatschappelijk betrokken houding ten opzichte van elkaar en de samenleving. We leiden kunstenaars en ontwerpers op in een open cultuur, waarin diversiteit, inclusiviteit, solidariteit en sociaal bewustzijn vanzelfsprekend kernaspecten zijn, en waar de zorg voor de natuurlijke leefomgeving herkenbaar is in de dagelijkse praktijk. 

We staan als kunstacademie voor het scheppen van andere denkbeelden om de wereld te begrijpen. Die wereld is inherent complex, wat met zich meebrengt dat we staan voor genuanceerde posities om ook de ander te zien, horen, begrijpen. 

Ons onderwijs en onderzoek, net als de projecten die de studenten ontwikkelen, dragen onze waarden en kritische positie uit. Daarbij hebben vakafdelingen (afstudeerrichtingen) en masterprogramma’s een grote mate van vrijheid om commentaar te leveren op de actualiteit, kunstenaars en ontwerpers verhouden zich immers in hun werk vaak tot een actuele context, die ook politiek kan zijn.  

Onze internationale gemeenschap bestaat uit studenten en personeelsleden die uit de hele wereld komen, ook uit conflictgebieden. Wij roepen studenten, docenten en medewerkers op om elkaar te steunen en te respecteren. We staan vóór consent, dialoog, de versterking van democratie door middel van gesprekken en goed debat. We spreken ons uit tegen geweld, uitsluiting, verdrukking, wreedheid en racisme.