De Gerrit Rietveld Academie is verheugd te mogen aankondigen dat een nieuwe lector voor het lectoraat Art & Public Space (LAPS)/The City is aangesteld: Patricia de Vries. Zij is in haar functie gestart per 1 februari 2022 en neemt deze over van onze zeer gewaardeerde collega Jeroen Boomgaard, die per 1 maart 2022 met pensioen is gegaan.

Voorheen was Patricia de Vries als filosofe verbonden aan de faculteit Arts and Social Sciences van Maastricht University. Voor haar aanstelling in Maastricht werkte ze jarenlang als onderzoekster en projectleidster bij het Institute of Network Cultures.

In het najaar van 2021 heeft een achtkoppige benoemingsadviescommissie (BAC) een selectie gemaakt uit de kandidaten voor deze functie. Patricia de Vries is uiteindelijk met unanieme stemmen gekozen als de geschikte kandidaat voor de opvolging van Jeroen Boomgaard. De Vries heeft ruime ervaring met praktijkgericht artistiek onderzoek en is daarbij in staat gebleken om nieuwe samenwerkingen in onderzoek te faciliteren, te bevorderen en te ondersteunen. Zij heeft de ambitie om de rol van kunst en design in het onderzoeksveld van de open ruimte te herdefiniëren en te versterken.

Kunst, vormgeving en het publieke domein

Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS)/The City heeft zich in de afgelopen 19 jaar onder leiding van Jeroen Boomgaard een gewaardeerde positie verworven als onderzoekseenheid en kenniscentrum binnen en buiten de academie. Het lectoraat heeft zich in die tijd gericht op het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. 

LAPS heeft bekendheid opgebouwd met onderzoek naar fundamentele vragen en uitgangspunten ten aanzien van kunst, vormgeving en het publieke domein en verspreidt de resultaten daarvan door middel van symposia, lezingen, debatten, publicaties, (on site) kunstprojecten en tentoonstellingen.

Uitbreiding onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied van het lectoraat wordt in de komende jaren, onder leiding van Patricia de Vries, uitgebreid tot 'The City’. Het onderzoek richt zich op de open ruimte als een fundamenteel onderdeel van een democratische stedelijke omgeving. 

Een democratische stedelijke omgeving vraagt om de constante oefening het sociale, het politieke, het ecologische en het esthetische samen te beschouwen. Bijzondere aandacht gaat uit naar ruimtelijke verbeelding en alternatieve manieren van werken en leven in de stad — van speculatief stedelijk ontwerp, en interventies in de openbare ruimte, archieven en instellingen, tot voorstellen voor alternatieve (digitale) infrastructuren en (bouw)materialen. Vraagstukken zoals de privatisering en digitalisering van de open ruimte, de gevolgen van de stijgende zeespiegel voor het stadsleven, of precaire arbeid worden onderzocht in samenwerking met onderwijsprogramma’s, docenten en onderzoekers binnen de academie en relevante partners. De relatie tussen maatschappij, kunst, vormgeving en onderwijs is daarbij de rode draad.

Doorontwikkeling

Met de aanstelling van Patricia de Vries wil de academie voortgaan op wat bereikt is met LAPS én een nieuwe richting in slaan. Zij zal verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde doorontwikkeling en herijking, onder meer door het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met de beroepspraktijk en in verbinding met het onderwijs. Ze zal een spilfunctie hebben in deze driehoek, in samenwerking met andere onderzoekseenheden en ondersteund door de algemene organisatie voor beleidsontwikkeling van artistiek onderzoek binnen de academie. 

Verwacht

In september van dit jaar zal De Vries haar lectorale rede geven.

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van het lectoraat ‘The City’ en/of de lectorale rede wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met Christie Bakker via christie.bakker@rietveldacademie.nl.

In het najaar wordt tevens een bijeenkomst georganiseerd als dankbetuiging aan Jeroen Boomgaards duurzame toewijding als Lector bij de Gerrit Rietveld Academie. Informatie hierover kunt u ook opvragen via het bovenstaande contact.

Over de benoemingsadviescommissie (BAC)

Om een breed gedragen besluit te nemen bestond BAC uit afgevaardigden uit diverse geledingen van binnen en buiten de academie:

· Annelies van Eenennaam, voorzitter CvB Gerrit Rietveld Academie

· Jaap Vinken, beleidsadviseur onderwijs en onderzoek Sandberg Instituut en Gerrit Rietveld Academie

· Tom Vandeputte, Hoofd van de afdeling Critical Studies Sandberg Instituut

· Sabine Niederer, Lector Visual Methodologies Hogeschool van Amsterdam

· Nick Axel, Hoofd van de afdeling Architectural Design Gerrit Rietveld Academie

· Esther Polak, beeldend kunstenaar

· Ola Hassanain, Docent Blacker Blackness-programma Sandberg Instituut, kunstenaar

· Joyce Drosterij, onderzoekscoördinator LAPS