Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI)Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) is het creatieve industrie kennisnetwerk dat kunst, media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve, participatieve en grootstedelijke samenleving.
In het CoECI werken studenten en onderzoekers nauw samen met partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden om met onze creatieve methoden, technieken, strategieën en producten richting en vorm te geven aan maatschappelijke transities en duurzame impact te realiseren.


Doel: In een ecosysteem werken aan toepasbare innovatieve oplossingen én de hbo professional opleiden voor de wereld van morgen.
De creatieve industrie heeft het vermogen om mensen in beweging te krijgen, de samenleving bewust en kritisch te maken en mogelijkheden in kansen om te zetten. ‘De aandacht voor de menselijke maat en de kracht om vorm te geven aan veranderingen, vormen de unieke inzet en bijdrage van de creatieve industrie aan de ontwikkeling van de maatschappij en de economie’(uit Veerkracht, Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2020-2023)

Het CoECI richt zich op de volgende thema’s: 
• to humanise the digital society
• to enable a sustainable way of living
• to create a healthy human condition
• to strengthen the creative ecosystem of the sector
• to ensure inclusive participation
.