De Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB) van de Gerrit Rietveld Academie zijn bijzonder verheugd met de benoeming van Wayne Modest als nieuw lid van de RvT per 1 november 2020.

“De jarenlange ervaring van Wayne Modest met het hoger (kunst)onderwijs en (kunst)onderzoek en de kennis en ervaring die hij heeft opgedaan in een internationale context, zijn een waardevolle aanvulling op de expertise en achtergronden van de zittende RvT leden. Met zijn komst bestrijkt de Raad van Toezicht een breed pallet van kennis en ervaring die wij en het CvB van belang achten voor het uitvoeren van onze toezichthoudende taken” aldus Judith van Kranendonk, voorzitter van de RvT.

Wayne Modest is een gerespecteerd wetenschapper, onderzoeker en publicist op het vlak van postkoloniale studies. Sinds 2014 is Modest directeur van het Research Centre for Material Culture (RCMC), het onderzoeksinstituut van het Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en Afrika Museum). Daarnaast is hij sinds 2014bijzonder hoogleraar Material Culture and Critical Heritage Studies aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Loopbaan

Wayne Modest promoveerde aan de University of the West-Indies (Jamaica) op een onderzoek naar de historische ontwikkeling van musea in relatie tot het slavernijverleden. Eerder werkte hij als hoofd conservator antropologie in het Horniman Museum in Londen en als directeur van de afdeling Museums of History and Ethnography van het Institute of Jamaica in Kingston. Tussen 2010 en 2014 was hij Hoofd Museale zaken van het Tropenmuseum. Gedurende zijn loopbaan heeft Modest ook verschillende gasthoogleraarschappen bekleed waaronder bij Yale Centre for British Art, Yale University en the School for Museums Studies, New York University and the Center for Experimental Ethnography at the University of Pennsylvania.

Wayne Modest neemt de functie over van Vincent Icke die vertrekt vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn.