Eerste vakjaar

Tijdens het eerste vakjaar heeft de afdeling een Nederlandstalig curriculum. Er is een divers lesaanbod waarin aan de hand van opdrachten gewerkt wordt. De nadruk ligt op de ambacht van het schrijven. Tijdens je eerste vakjaar werk je veel samen met studenten uit hogere vakjaren.

Tweede vakjaar

In het tweede vakjaar wordt steeds meer de combinatie van beeld met taal gezocht. Het curriculum is nog steeds Nederlandstalig alhoewel in het tweede semester er wel ruimte is voor niet niet Nederlandstalige studenten. Ook in het tweede vakjaar werk je in projecten samen met studenten uit andere vakjaren.

Derde vakjaar

Het derde vakjaar is tevens het eindexamenjaar. Hierin ga je een eigen project opzetten. Onder begeleiding van de docenten worden ideeen en werkwijzen aangescherpt. Ook schrijf je een scriptie die aansluit op het eigen werk. Dit essay is een fundamenteel onderdeel van het eindexamen en wordt dan ook als zodanig beoordeeld. Uiteindelijk wordt het werk gepresenteerd tijdens de jaarlijks terugkerende eindexamenexpositie die open is voor publiek.