• Vakinhoudelijke en vaktechnische begeleiding
 • Beeldend onderzoek
 • 3D-vormgeving
 • Werkbesprekingen (individueel en in groepen)
 • Kunsttheorie
 • Onderzoeksstrategieën
 • Lees- en schrijfonderwijs
 • Workshops
 • Gastlessen en lezingen
 • Excursies
 • Tekenen
 • Voorbereiding op de beroepspraktijk
 • Gezamenlijke projecten
 • Presentaties en de tentoonstellingspraktijk