Eerste vakjaar

Gedurende het eerste specialisatiejaar werk je op basis van opdrachten en thematische projecten, om op die manier inhoudelijke, formele en technische ervaring op te doen. Daarnaast ontwikkel je vrij werk dat je zelf initieert. Je zult hierbij begeleiding krijgen.

Tweede vakjaar

Tijdens het tweede specialisatiejaar zul je je werk en onderzoek verdiepen en werk je toe naar de ontwikkeling van een oorspronkelijke beeldtaal. Je initieert projecten en verwerft vaardigheden die je nodig hebt voor diepgaand (theoretisch) onderzoek. Je krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een duurzame artistieke werkmethode.

Derde vakjaar

In het derde specialisatiejaar werk je toe naar het eindexamen. Naast het beeldende werk maakt een scriptie deel uit van het eindexamen. Het examen wordt afgesloten met een grote tentoonstelling van alle afdelingen van de Gerrit Rietveld Academie. Deze vindt in juli plaats in het gebouw van de academie en is toegankelijk voor het publiek.