Late aanmelding voor bachelor 2022-2023

Aanmelding voor het voltijd Basisjaar & DOGtime (part-time bachelor) is gesloten, maar er zijn nog beperkte studieplaatsen beschikbaar voor het 2de (of 3de) studiejaar bij de voltijd afdelingen: Architectural Design, Fashion, Graphic Design, Jewellery - Linking Bodies, en Photography.

Vul zo snel mogelijk, voor 27 juni a.s. hier je verzoek voor late aanmelding in.

NB: alleen EU/EER-kandidaten (voldoend aan bepaalde voorwaarden) komen in aanmerking voor late aanmelding.

Toelatingsprocedure 2023-2024 voor Nederlandse kandidaten

De toelatingsprocedure voor het bachelorprogramma van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes:

- 1ste ronde: beoordeling van je werk tijdens het online toelatingsspreekuur, of na online indienen van je portfolio;

- 2de ronde: het toelatingsexamen.

Alle informatie over deze rondes, data, deadlines, etc. vind je in de tekst hieronder.

Vragen? Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Eerste toelatingsronde: het toelatingsspreekuur

In november starten we met online toelatingsspreekuren voor aanmelding 2023-2024 en de reguliere spreekuren lopen door t/m half februari 2023. NB: wacht niet te lang en maak voor de kerstvakantie een afspraak! Je hebt dan meer tijd om je voor te bereiden op het toelatingsexamen en loopt niet het risico dat alle spreekuren inmiddels vol geboekt zijn.

Afspraken kunnen vanaf half oktober 2022 geboekt worden, door alle Nederlandse en overige EU/EER kandidaten die zich willen aanmelden voor het voltijd Basisjaar of voor DOGtime 1ste jaar en hoger jaar.

Voor wie is het spreekuur bedoeld?

Alle Nederlandse en overige EU/EER kandidaten die zich aanmelden voor het voltijd Basisjaar of de deeltijdstudie DOGtime (1ste jaar of hoger jaar) nemen deel aan onze reguliere online toelatingsspreekuren voor aanmelding 2023-2024, die lopen vanaf november 2022 tot half februari 2023.

NB: als je kandidaat bent voor instroom hoger jaar voltijd, neem dan deel aan onze alternatieve 1ste ronde. Je maakt dan GEEN spreekuurafspraak, maar in plaats daarvan dien je via onze online portfoliomachine je portfolio in (scroll hieronder naar Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen voor meer informatie).

Boek een spreekuurafspraak

Vanaf half oktober kun je een spreekuurafspraak boeken, maximaal 3-4 weken vooruit:

- Voor alle Nederlandse & overige Basisjaarkandidaten uit de EU/EER: NB: Vanaf half oktober is de link naar het afspraakformulier hier beschikbaar voor aanmelding voltijd Basisjaar 2023-2024.

- Voor alle Nederlandse & overige EU/EER DOGtimekandidaten (1ste jaar en hoger jaar) - NB: Vanaf half oktober is de link naar afspraakformulier hier beschikbaar voor aanmelding DOGtime 2023-2024.

Hoe gaat het online toelatingsspreekuur in zijn werk?

Tijdens het online toelatingsspreekuur (via Teams) wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken middels een gesprek met een docent. Tijdens het gesprek laat je via de camera zoveel mogelijk werk zien (NB: zorg dat je je werk al klaar hebt gezet/gelegd voor het spreekuur). Ook kun je tijdens het gesprek via Teams documenten delen om digitaal werk te laten zien.

Na positieve beoordeling van je getoonde werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je via Bureau Toelatingen een aanmeldformulier toegezonden. We adviseren je ter voorbereiding op je deelname aan onze toelatingsprocedure eerst onze volledige website te bestuderen en tenminste de filosofie van onze academie tot je te nemen (via menuoptie Over).

NB: alle niet-EU/EER kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan onze alternatieve 1ste toelatingsronde (check menuoptie Toelating Internationale Studenten voor meer informatie). Ook kandidaten voor instroom 2de/3rde jaar vragen wij via de portfoliomachine hun portfolio in te dienen ter beoordeling aan de afdeling (scroll voor meer informatie verder in de onderstaande tekst).

Selectie van je werk voor de eerste toelatingsronde

Voor de 1ste toelatingsronde (voor zowel het online spreekuur als de portfoliomachine) word je verzocht een grote verscheidenheid aan beeldend werk te laten zien, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen. Laat een ruime hoeveelheid werk zien, minimaal 20 stuks (maar hopelijk meer!). Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten (NB: tijdens deze ronde zal de focus voornamelijk liggen op de beoordeling van je beeldende werk, en teksten worden pas in een later stadium beoordeeld door de afdeling Beeld & Taal). NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'.

Vergroot je kansen en maak een afspraak voor een spreekuur voor de kerstvakantie . De spreekuurdocent kan je adviezen geven over hoe je je kunt voorbereiden op het toelatingsexamen (2de ronde van de selectieprocedure). Hoe eerder je deelneemt, hoe meer tijd je hebt om je op het examen voor te bereiden. Ook is er tijdens de eerdere spreekuren doorgaans meer tijd beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

Kandidaten die deelnemen aan de alternatieve 1ste toelatingsronde worden dringend verzocht hun portfolio ruim voor de deadline in te dienen in de portfoliomachine!

Tweede ronde: het toelatingsexamen (voor alle kandidaten)

Het toelatingsexamen is voor alle kandidaten verplicht, en alle kandidaten dienen zich officieel aan te melden voor het toelatingsexamen door inzending van het ingevulde aanmeldformulier (dat wordt uitgereikt na succesvolle afronding van de eerste toelatingsronde).

De toelatingsexamens worden gepland in:

  • maart 2023 (extra ronde in april 2023) - voor kandidaten voltijd Basisjaar;
  • april 2023 (extra ronde in mei 2023) - voor kandidaten DOGtime;
  • mei 2023 voor 2de/3de jaars kandidaten voltijd.

NB: Twee tot drie weken voor het examen ontvangen alle aangemelde kandidaten via e-mail uitgebreide informatie over het toelatingsexamen (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Informatie over Toelatingsexamen

I.v.m. Covid-19 zijn de toelatingsexamens de afgelopen 2 jaar aangepast en online afgenomen, in de vorm van een ingediende vragenlijst inclusief pdf met een uitgebreid en gevarieerd portfolio met beeldend werk & ontwerpwerk van de laatste 3 jaar, en de uitgewerkte thuisopdrachten (indien van toepassing). NB: op dit moment is nog niet definitief vastgesteld hoe de toelatingsexamens komend jaar zullen worden afgenomen. Zodra hier meer over bekend is, wordt extra informatie hier gepubliceerd.

In ieder geval hoopt de toelatingscommissie d.m.v. jouw input tijdens het toelatingsexamen voldoende informatie te verkrijgen over je beeldende werk, de uitgewerkte thuisopdrachten, je motivatie, achtergrond, inspiratiebronnen, verwachtingen van de opleiding en de kwaliteit van je Engelse communicatie, zodat zij zich een beeld kan vormen van je eventuele geschiktheid voor ons programma.  

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom in 2de of 3de bachelor studiejaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Je dient je propedeuse wel behaald te hebben voor aanvang van je eventuele studie hier, als je aanmelding wilt doen voor instroom in een hoger jaar.

Optie overslaan 1ste toelatingsronde

Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, heb je ook de optie om de 1ste toelatingsronde over te slaan:

Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Finland, België, Denemarken, Groot Brittannië, Frankrijk, Zweden, Ierland.

Stuur verzoek om eerste toelatingsronde over te slaan

Om in aanmerking te komen voor het overslaan van onze 1ste toelatingsronde, kun je een verzoekformulier indienen (de link is alleen beschikbaar van november 2022 tot maart 2023). Als je het formulier invult, moet je documentatie van tenminste je afgeronde propedeuse kunstacademie uploaden, om te bewijzen dat je voldoet aan onze voorwaarden om de 1ste toelatingsronde over te slaan. LET OP: Verzoeken worden alleen verwerkt in de periode van november 2022 tot 1 april 2023.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor overslaan 1ste ronde?

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan. Maak dan GEEN afspraak voor het toelatingsspreekuur, maar neem in plaats daarvan deel aan onze alternatieve 1ste toelatingsronde via onze online portfoliomachine.

Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen

Via onze portfoliomachine kun je je portfolio indienen ter beoordeling aan de afdeling van je keuze. Maar eerst moet je voor de portfoliomachine een login aanmaken.

Login voor portfoliomachine

Een login aanmaken voor de portfoliomachine voor aanmelding 2de/3rde studiejaar voor 2023-2024 kun je doen via de link die vanaf december 2022 hier beschikbaar is.

Deadline voor indienen portfolio voor 2de/3rde jaarskandidaten

Deadline = 1 maart 2023.

We verzoeken je echter dringend je portfolio z.s.m. in te dienen, ruim voor de deadline! 

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl