Toelatingsprocedure 2021-2022 voor Nederlandse kandidaten

De aanmelding voor 2020-2021 is definitief gesloten!

De reguliere toelatingsprocedure voor het bachelorprogramma van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes: het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Alle informatie over deze rondes, data, deadlines, etc. vind je in de tekst hieronder. NB: in verband met COVID-19, worden onze toelatingsrondes dit jaar online gehouden!

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Een spreekuurafspraak boeken

In verband met COVID-19, organiseren wij onze toelatingsrondes online dit jaar. Nadere informatie over de aangepaste, online toelatingsprocedure wordt hier uiterlijk eind november op de website gepubliceerd.

We hopen in november onze toelatingsspreekuren te kunnen starten voor aanmelding 2021-2022, maar op dit moment is dat (in verband met COVID-19) nog niet helemaal zeker. Mochten we kunnen starten met spreekuren in november, dan zal vanaf uiterlijk eind-oktober via de onderstaande links een afspraak geboekt kunnen worden. NB: dat is op dit moment niet mogelijk!

- Voltijd

- Deeltijd

Mocht je twijfelen tussen deeltijd & voltijd, dan hoef je niet 2 afspraken te boeken. Kies dan de optie deeltijd en tijdens je afspraak bespreek je dan jouw mogelijkheden voor deeltijd, of toch voltijd, en wat het beste past. LET OP: alle spreekuurgesprekken zijn face-to-face, op onze academie in Amsterdam!

 

Reguliere 1e ronde: het toelatingsspreekuur

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt.

Voor de 1ste toelatingsronde (regulier of alternatief) word je verzocht een grote verscheidenheid aan beeldend werk te laten zien, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen. Laat een ruime hoeveelheid werk zien, minimaal 20 stuks (maar hopelijk meer!). Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten (NB: tijdens deze ronde zal de focus voornamelijk liggen op de beoordeling van je beeldende werk, en teksten worden pas in een later stadium beoordeeld door de afdeling Beeld & Taal). NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'.

Vergroot je kansen en kom al voor de kerstvakantie naar de eerste spreekuren. Tijdens het spreekuur krijg je adviezen over hoe je je kunt voorbereiden op het toelatingsexamen (2de ronde van de selectieprocedure). Hoe eerder je komt, hoe meer tijd je hebt om je op het examen voor te bereiden. Ook is er tijdens de eerdere spreekuren meer tijd beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

2e ronde: het toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is voor alle kandidaten verplicht, en alle kandidaten dienen zich officieel aan te melden voor het toelatingsexamen door inzending van het ingevulde aanmeldformulier (dat wordt uitgereikt na afronding van de eerste toelatingsronde). De toelatingsexamens voor 2021-2022 vinden plaats op:

  • week 12; 22-26 maart 2021 (extra ronde 19-23 april 2021) - voor het voltijd Basisjaar;
  • week 16; 20 & 22 april 2021 (extra ronde 17 & 18 mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen) voor DOGtime;
  • week 20; 17-21 mei 2021 voor 2de/3de jaars kandidaten (exacte datum verschilt per afdeling).

NB: I.v.m. COVID-19, organiseren wij de toelatingsexamens online dit jaar. Waarschijnlijk vragen we kandidaten voor het toelatingsexamen online een portfolio in te dienen, in plaats van naar de academie te komen voor het toelatingsexamen. De precieze details worden hier in november bekendgemaakt.

Twee tot drie weken voor het examen ontvangen alle aangemelde kandidaten via e-mail uitgebreide informatie over het toelatingsexamen (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Normaal gesproken bestaat het toelatingsexamen uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies (2 commissies voor Basisjaarkandidaten). Tijdens deze gesprekken laat je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk zien, niet ouder dan 3 jaar, en de eventuele thuisopdrachten. De commissies zullen vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt. Zodra je gesprek(ken) met de commissie(s) is/zijn afgerond, dien je het lokaal zo snel mogelijk weer vrij te maken voor de volgende kandidaat. NB: in verband met Corona kan het zijn dat kandidaten wordt gevraagd online een portfolio in te dienen ter beoordeling aan de toelatingscommissies, in plaats van naar onze academie te komen voor het toelatingsexamen.

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom hoger jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Je dient je propedeuse wel behaald te hebben voor aanvang van je eventuele studie hier, als je aanmelding wilt doen voor instroom in een hoger jaar.

Overslaan 1ste toelatingsronde

Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je ook nog de 1ste toelatingsronde overslaan:

Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Finland, België, Denemarken, Groot Brittannië, Frankrijk, Zweden, Ierland.

Om in aanmerking te komen voor het overslaan van onze 1ste toelatingsronde, kun je een verzoekformulier indienen. NB: in dit formulier moet je bewijs van tenminste je afgeronde propedeuse kunstacademie uploaden, om te bewijzen dat je voldoet aan onze voorwaarden om de 1ste toelatingsronde over te slaan. LET OP: verzoeken worden alleen verwerkt in de periode van 1 november 2020 - 1 april 2021.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl