Toelatingsprocedure 2020-2021 voor Nederlandse kandidaten

De toelatingsprocedure voor het bachelorprogramma van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes: het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Alle informatie over deze rondes, data, deadlines, etc. vind je in de tekst hieronder.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Een spreekuurafspraak boeken

Onze laatste extra toelatingsspreekuren voor aanmelding voltijd Basisjaar zijn inmiddels afgerond, en de extra spreekuren voor aanmelding instroom hoger jaar voltijd, en DOGtime (deeltijd) in april staan op dit moment on hold, in verband met de reisrestricties door Corona. Mochten we doorgaan met de spreekuren, dan kun je via de onderstaande link(s) een afspraak boeken.

Als je je nog wilt aanmelden voor instroom hoger jaar voltijd, of voor DOGtime (deeltijd), stuur dan een mail naar apply[at]rietveldacademie.nl om te vragen naar je mogelijkheden.

- Voltijd

- Deeltijd

Mocht je twijfelen tussen voltijd & deeltijd, dan hoef je niet 2 afspraken te boeken. Kies dan 1 optie en tijdens je afspraak bespreek je dan de opties voltijd of deeltijd en wat jouw mogelijkheden zijn. LET OP: alle spreekuurgesprekken zijn face-to-face, op onze academie in Amsterdam!

 

1e ronde: het toelatingsspreekuur

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt.

Je wordt verzocht naar het toelatingsspreekuur een grote verscheidenheid aan beeldend werk mee te nemen, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Neem niet alleen eindresultaten mee. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en richting geven aan het gesprek. Neem een ruime hoeveelheid werk mee naar het spreekuur, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten (NB: tijdens het spreekuur zal de focus voornamelijk liggen op de beoordeling van je beeldende werk, en teksten worden pas in een later stadium beoordeeld door de afdeling Beeld & Taal). Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond. Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Vergroot je kansen en kom al voor de kerstvakantie naar de eerste spreekuren. Tijdens het spreekuur krijg je adviezen over hoe je je kunt voorbereiden op het toelatingsexamen (2de ronde van de selectieprocedure). Hoe eerder je komt, hoe meer tijd je hebt om je op het examen voor te bereiden. Ook is er tijdens de eerdere spreekuren meer tijd beschikbaar om je vragen te beantwoorden.

2e ronde: het toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is voor alle kandidaten verplicht, en alle kandidaten dienen zich officieel aan te melden voor het toelatingsexamen door inzending van het ingevulde aanmeldformulier (dat wordt uitgereikt na afronding van de eerste toelatingsronde). De toelatingsexamens voor 2020-2021 vinden plaats op:

  • 23-27 maart 2020 (extra ronde 20-24 april 2020) - voor het voltijd Basisjaar;
  • 21 & 23 april 2020 (extra ronde 25 & 26 mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen) voor DOGtime;
  • 25-29 mei 2020 voor 2de/3de jaars kandidaten (exacte datum verschilt per afdeling).

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus zullen kandidaten per mail op de hoogte gebracht worden van wijzigingen in de toelatingsprocedure.

Twee tot drie weken voor het examen ontvangen alle aangemelde kandidaten via e-mail een uitnodiging (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies (2 commissies voor Basisjaarkandidaten). Tijdens deze gesprekken laat je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk zien, niet ouder dan 3 jaar, en de eventuele thuisopdrachten. De commissies zullen vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt. Zodra je gesprek(ken) met de commissie(s) is/zijn afgerond, dien je het lokaal zo snel mogelijk weer vrij te maken voor de volgende kandidaat. NB: in verband met Corona wordt deze procedure (mogelijk) aangepast.

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom hoger jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Je dient je propedeuse wel behaald te hebben voor aanvang van je eventuele studie hier, als je aanmelding wilt doen voor instroom in een hoger jaar.

Overslaan 1ste toelatingsronde

Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je ook nog de 1ste toelatingsronde overslaan:

Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Finland, België, Denemarken, Groot Brittannië, Frankrijk, Zweden, Ierland.

Om in aanmerking te komen voor het overslaan van onze 1ste toelatingsronde, kun je een verzoekformulier indienen. NB: in dit formulier moet je bewijs van tenminste je afgeronde propedeuse kunstacademie uploaden, om te bewijzen dat je voldoet aan onze voorwaarden om de 1ste toelatingsronde over te slaan. Wacht niet te lang met het invullen en indienen van je verzoek, en doe dit uiterlijk vóór 1 april 2020, zodat je nog op tijd bent om je aan te melden voor het toelatingsexamen.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl