Toelatingsprocedure 2023-2024 voor Nederlandse kandidaten

De toelatingsprocedure voor het bachelorprogramma van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes:

Eerste toelatingsronde:

- voor kandidaten Basisjaar of DOGtime: beoordeling van je werk tijdens het online toelatingsspreekuur;

- voor kandidaten hoger jaar voltijd: beoordeling van je werk na online indienen van je portfolio.

Tweede toelatingsronde:

- voor alle kandidaten: het toelatingsexamen.

Alle informatie over deze rondes, data, deadlines, etc. vind je in de tekst hieronder.

Aanmelding via Studielink

Vanaf dit jaar moeten kandidaten voor ons bachelorprogramma zich eerst aanmelden via Studielink. Ga, om je aanmelding te starten dus eerst naar de website van Studielink: www.studielink.nl en lees daar de aanwijzingen om je te registeren en je aanmelding te starten.

LET OP: Basisjaarkandidaten: Zorg dat je in het zoekfilter alleen Gerrit Rietveld Academie gebruikt (en NIET de specialisatie(s)/afdeling(en) waar je interesse voor hebt) anders komt het 1ste bachelor studiejaar - Basisjaar voltijd niet als optie voor aanmelding in de keuzelijst.

Als je je via Studielink hebt aangemeld voor onze opleiding, ontvang je automatische e-mails met informatie over de volgende stappen in je aanmeldproces.

Vragen? Contact: apply[at]rietveldacademie.nl

Eerste toelatingsronde: het toelatingsspreekuur

Half november starten we met online toelatingsspreekuren voor aanmelding 2023-2024 en de reguliere spreekuren lopen door t/m half februari 2023. NB: wacht niet te lang en maak voor de kerstvakantie een afspraak! Je hebt dan meer tijd om je voor te bereiden op het toelatingsexamen en loopt niet het risico dat alle spreekuren inmiddels vol geboekt zijn en je geen afspraak meer kunt krijgen!

Afspraken kunnen vanaf november 2022 geboekt worden, maximaal 3 weken van te voren, door alle Nederlandse kandidaten die zich willen aanmelden voor het voltijd Basisjaar, of voor DOGtime 1ste jaar en DOGtime hoger jaar.

LET OP: om een afspraak te kunnen boeken, moet je je eerst via Studielink registreren voor onze bacheloropleiding. Pas nadat je je registratie via Studielink hebt afgerond, ontvang je daarna automatisch een mail met de link naar het afspraakformulier. Als er op het afspraakformulier geen data verschijnen na selecteren van een week, betekent dit dat alle spreekuren in die week al vol geboekt zijn. Wacht dan tot een nieuwe week aan het afspraakformulier is toegevoegd (dit gebeurt bijna wekelijks, op vrijdag rond 12.00 uur in de middag).

Voor wie is het spreekuur bedoeld?

Alle Nederlandse kandidaten die zich aanmelden voor het voltijd Basisjaar of de deeltijdstudie DOGtime (1ste jaar of hoger jaar) nemen deel aan onze reguliere online toelatingsspreekuren voor aanmelding 2023-2024, die lopen van half november 2022 tot half februari 2023.

NB: als je kandidaat bent voor instroom hoger jaar voltijd, dien je voor de eerste toelatingsronde via onze online portfoliomachine een portfolio in ter beoordeling (en maakt dan geen spreekuurafspraak). Scroll hieronder naar Eerste toelatingsronde: je portfolio indienen voor meer informatie.

Boek een spreekuurafspraak

Vanaf november kun je een spreekuurafspraak boeken, nadat je je via Studielink hebt ingeschreven.

Spreekuurafspraken kunnen maximaal 3 weken vooruit worden geboekt, en alleen op basis van beschikbaarheid.

Hoe gaat het online toelatingsspreekuur in zijn werk?

Het online toelatingsspreekuur wordt via Microsoft Teams gehouden, met als doel je mogelijke geschiktheid voor onze academie te beoordelen en bespreken middels een gesprek met een docent. Tijdens het gesprek laat je via de camera zoveel mogelijk werk zien (NB: zorg dat je je werk al klaar hebt gezet/gelegd voor het spreekuur). Ook kun je tijdens het gesprek via Teams documenten delen om digitaal werk te laten zien.

Na positieve beoordeling van je getoonde werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen. Om ingeroosterd te worden voor het toelatingsexamen, moet je eerst, volgens de aanwijzingen die je via e-mail ontvangt, in de aanmeldmodule van Osiris alle benodigde inforrmatie en documentatie uploaden.

ADVIES: We adviseren je ter voorbereiding op je deelname aan onze toelatingsprocedure eerst onze volledige website te bestuderen en tenminste de filosofie van onze academie tot je te nemen (via menuoptie Over).

Vergroot je kansen en maak voor de kerstvakantie een spreekuurafspraak. De docent kan je adviezen geven over hoe je je kunt voorbereiden op het toelatingsexamen (2de ronde van de selectieprocedure). Hoe eerder je deelneemt, hoe meer tijd je hebt om je op het examen voor te bereiden.

NB: kandidaten voor instroom 2de/3rde jaar moeten via de portfoliomachine hun portfolio indienen ter beoordeling aan de afdeling (scroll voor meer informatie verder in de onderstaande tekst).

Selectie van je werk voor de eerste toelatingsronde

Voor de 1ste toelatingsronde (voor zowel het online spreekuur als de portfoliomachine) word je verzocht een grote verscheidenheid aan beeldend werk te laten zien, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Laat niet alleen eindresultaten zien. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen. Laat een ruime hoeveelheid werk zien, minimaal 20 stuks (maar hopelijk meer!). Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten (NB: tijdens deze ronde zal de focus voornamelijk liggen op de beoordeling van je beeldende werk, en teksten worden pas in een later stadium beoordeeld door de afdeling Beeld & Taal). NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'.

Eerste toelatingsronde: je portfolio indienen

Nederlandse kandiaten voor instroom in het 2de of 3de studiejaar voltijd, moeten voor de eerste toelatingsronde online een portfolio indienen in de portfoliomachine, voor beoordeling door de afdeling waar je je voor hebt aangemeld. Eerst moet je je geregisteerd hebben via Studielink, dan ontvang je automatisch e-mails met uitleg over de volgende stap in je aanmeldproces en hoe je je portfolio kunt indienen.

NB: gezien het beperkt aantal studieplaatsen per afdeling, kan de afdeling Beeldende Kunste helaas geen aanmeldingen voor zij-instroom 2023-2024 in behandeling nemen.  

Deadline voor indienen portfolio 2de/3rde studiejaar

Deadline = 1 maart 2023.

We verzoeken je echter dringend je portfolio z.s.m. in te dienen, ruim voor de deadline! 

Tweede toelatingsronde: het toelatingsexamen (voor alle kandidaten)

Na positieve beoordeling van je portfolio in de eerste toelatingsronde, mag je door naar de tweede toelatingsronde: het toelatingsexamen, dat verplicht is voor alle kandidaten. Nadat je alle benodigde informatie en documentatie hebt ingediend via de aanmeldmodule in Osiris, kun je deelnemen aan het toelatingsexamen en wordt je toelatingsexamen ingeroosterd.

Data toelatingsexamens

De toelatingsexamens worden gepland in:

  • de week van 20-24 maart 2023 (extra ronde in april 2023) - voor kandidaten voltijd Basisjaar;
  • de week van 17-21 april 2023 (extra ronde in mei 2023) - voor kandidaten DOGtime;
  • mei 2023 voor 2de/3de jaars kandidaten voltijd.

NB: 2-3 weken voor het examen ontvangen alle aangemelde kandidaten via e-mail uitgebreide informatie over het toelatingsexamen (met voor Basisjaarkandidaten ook thuisopdrachten).

Informatie over Toelatingsexamen

I.v.m. Covid-19 zijn de toelatingsexamens de afgelopen 2 jaar aangepast en online afgenomen, in de vorm van een ingediende vragenlijst inclusief pdf met een uitgebreid en gevarieerd portfolio met beeldend werk & ontwerpwerk van de laatste 3 jaar, en de uitgewerkte thuisopdrachten (indien van toepassing). NB: op dit moment is nog niet definitief vastgesteld hoe de toelatingsexamens komend jaar zullen worden afgenomen. Zodra hier meer over bekend is, wordt extra informatie hier gepubliceerd.

In ieder geval hoopt de toelatingscommissie d.m.v. jouw input tijdens het toelatingsexamen voldoende informatie te verkrijgen over je beeldende werk, de uitgewerkte thuisopdrachten, je motivatie, achtergrond, inspiratiebronnen, verwachtingen van de opleiding en de kwaliteit van je Engelse communicatie, zodat zij zich een beeld kan vormen van je eventuele geschiktheid voor ons programma.  

Een maand na de examenweek ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom in 2de of 3de bachelor studiejaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor instroom in een hoger jaar. Na succesvolle deelname aan het toelatingsexamen, dien je dan wel je propedeuse behaald te hebben en ingediend in je aanmelding in Osiris voor aanvang van je eventuele studie hier.

Optie overslaan eerste toelatingsronde

Als je tenminste 1 bachelor studiejaar aan een kunstacademie in een van de volgende landen succesvol hebt afgerond, heb je eventueel ook de optie om de eerste toelatingsronde over te slaan:

Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen, Finland, België, Groot Brittannië, Frankrijk, Zweden of Ierland.

Meld je dan via Studielink aan voor instroom hoger jaar, met propedeuse kunstacademie in 1 van de bovengenoemde landen, dan ontvang je automatische e-mails met informatie over de volgende stappen in je aanmeldproces. Zorg dat je je aanmelding uiterlijk eind maart 2023 hebt ingediend, zodat je nog op tijd bent voor deelname aan de toelatingsexamens van de afdelingen in mei.

Wanneer kom je niet in aanmerking voor overslaan eerste ronde?

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleidig studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan vermeld in de bovengenoemde landenlijst, kun je je via Studielink wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar - ervan uitgaande dat je voor de start van je studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaald hebt - maar kun je de eerste toelatingsronde niet overslaan. Nadat je je via Studielink hebt aangemeld, ontvang je automatische e-mails met informatie over de volgende stappen in je aanmeldproces.

Contact: apply[at]rietveldacademie.nl