Op de afdeling Image & Language (voorheen Beeld & Taal genoemd) onderzoeken we de reikwijdte van taal en haar wisselwerking met andere media. Image & Language is een plek voor veelzijdige en nieuwsgierige makers die interesse hebben in taal.

We benaderen taal vanuit literaire perspectieven als proza, essayistiek en poëzie maar moedigen je ook aan het te beschouwen als materiaal, instrument en construct. We onderzoeken onder meer hoe we met narratieven kunnen werken en hoe deze niet-talige vormen kunnen aannemen. We stellen vraagtekens bij de definitie van taal, hoeveel van een woord in feite een beeld is (en vice versa), en wat er gebeurt als taal wordt vermengd met andere media.

Naast het vaste curriculum bieden we elk semester keuzevakken aan waardoor je kunt experimenteren met performance, publicaties maken, film(essay)s, artistic research, vertalingen en taalfilosofie – en met wat er gebeurt als de grenzen tussen disciplines vervagen.

We stimuleren eigen projecten en groepsprojecten binnen en buiten de academie. De afdeling is meer gericht op proces dan op uitkomst, meer op de ontwikkeling van ideeen dan op het perfectioneren van vaardigheden. Engels is onze gezamenlijke taal. 

Voor Nederlandse studenten is het mogelijk om feedback te krijgen op hun Nederlandse teksten.