De afdeling Beeldende Kunst wil studenten opleiden tot professionele beeldend kunstenaars die klaar zijn voor deelname aan de kunstwereld en die het potentieel en de juiste vooropleiding hebben om postacademisch onderwijs te volgen in Nederland of het buitenland. Studenten voeren op deze afdeling een voortdurend gesprek over de mogelijkheden van beeldende kunst als creatieve praktijk en theoretisch onderzoeksveld. Ze gaan deel uitmaken van een omgeving waar ze in aanraking komen met een breed scala aan media, materialen en artistieke benaderingen. Studenten krijgen de ruimte om te reflecteren op de eigen vooronderstellingen over kunst en de wereld en daarbij steeds opnieuw de eigen artistieke positie te bepalen. 

Bij de afdeling Beeldende kunst gaat het om een verschuiving van het beschouwen van de dingen ‘zoals ze zijn’ naar wat ze zouden kunnen zijn: een erkenning van de complexe wijze waarop materialen, objecten en ideeën in verschillende contexten functioneren. Studenten worden gestimuleerd om actief naar de wereld om hen heen te kijken en serieus aan de slag te gaan met diverse materialen. Het doel is dat studenten de beschikking krijgen over gereedschappen die nodig zijn om tegelijk kritisch en goed onderbouwd na te denken: om vorm te geven aan een creatief proces, op een zodanige manier dat de parameters van theorie, praktijk en de publieke ruimte kunnen veranderen. Dit traject ondergaan studenten en docenten samen.