Het hebben van een functiebeperking of chronische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om op de Gerrit Rietveld Academie te kunnen studeren. Wij vinden het belangrijk dat de opleiding goed toegankelijk is voor alle studenten. De academie wil hiervoor in goed overleg met de student voorzieningen treffen om studie-belemmerende omstandigheden te verminderen of weg te nemen. Uitgangspunt hierbij is dat studenten onbevooroordeeld worden benaderd en dat zij bijtijds kunnen beschikken over noodzakelijke aanpassingen.

Hiervoor heeft de Rietveld Academie de regeling studeren met een functiebeperking of chronische ziekte opgesteld.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet de student aan het begin van de studie melding hebben gemaakt van de aandoening. Voordat het studiejaar begint ontvangt iedere student per email een formulier waarin deze kan aangeven dat hij mogelijk belemmeringen zal ondervinden door een bepaalde aandoening. Wanneer dit formulier is ingevuld en geretourneerd kan er desgewenst een gesprek met de studentendecaan plaatsvinden over eventuele aanpassingen. 

Omdat bij aanvang van de studie vaak nog niet duidelijk is of student door de aandoening wordt belemmerd, zal dit gesprek in de loop van de maand oktober plaatsvinden.

In specifieke gevallen, zoals bij studenten met ASS, kan er nog voor de zomervakantie een afspraak worden gemaakt.

Samen met de student wordt er bekeken wat er nodig is om de studie te kunnen volgen. In overleg met de studierichting worden aanpassingen gedaan en docenten op de hoogte gesteld.

Regelmatig wordt geëvalueerd of er bijstellingen nodig zijn.

Door de aard van het onderwijs gaat de Rietveld Academie niet uit van standaard voorzieningen, zoals deze in het reguliere onderwijs vaak worden aangeboden. Meestal kunnen geconstateerde belemmeringen individueel eenvoudig worden opgelost, op afdelingsniveau of met begeleiding van de studentendecaan. 

Wanneer aandoeningen ingrijpendere aanpassingen nodig hebben, wordt hiervoor naar een oplossing gezocht.

Zo willen wij studenten helpen om  hun studie met succes te kunnen doorlopen. 

Studentendecaan: mirjam.mazurel[at]rietveldacademie.nl