De gedragscode is bedoeld als leidraad en kader om te komen tot een instelling die sociaal veilig, vreugdevol en betekenisvol is voor iedereen.

De Gerrit Rietveld Academie streeft ernaar een open omgeving te bieden, een omgeving die diepgaande gesprekken stimuleert en ruimte creëert voor alle leden om na te denken, van gedachten te veranderen en te groeien als mens en als kunstenaar. We hopen een onderzoekende en nieuwsgierige geest aan te moedigen en tegelijkertijd elkaar te steunen en elkaars grenzen te respecteren. Respect, zorg, rechtvaardigheid, solidariteit en veiligheid zijn onze basiswaarden.

Lees hieronder de gedragscode of download een pdf.

 

Wij staan voor:

> Respect

> Zorg

> Gelijkheid

> Gelijkwaardigheid

> Rechtvaardigheid

> Solidariteit

> Veiligheid

> Openheid

> Ruimte maken en geven

> Dialoog

> Gezonde feedback

> Waarachtig luisteren

Hier is geen ruimte voor racisme, discriminatie, lgbtqia+fobie, (seksuele) intimidatie, (micro-)agressie en geweld, pesten, roddelen, middelenmisbruik, diefstal en fraude.

Gedragscode 2023-2024