In de grafiekwerkplaats kan gewerkt worden in de traditionele grafische technieken, dat wil zeggen hoogdruk, diepdruk en vlakdruk. Hiertoe beschikt de werkplaats naast de uitgebreide expertise van beide beheerders over lithopersen, etspersen, een hoogdrukpers en de noodzakelijke gereedschappen. Materiaal zoals zinkplaat, linoleum en papier kan in de werkplaats worden aangeschaft. Er is een voorraad lithostenen waarvan de grootste ± 60 x 80 cm meten. 

Doorgaans wordt een drukvorm handmatig bewerkt door erin te krassen of te snijden of erop te tekenen maar de werkplaats biedt ook de mogelijkheid om digitaal beeld over te zetten naar een traditionele drukvorm tot 70 x 90 cm groot. De werkplaats heeft verschillende kleuren en soorten drukinkt en andere verbruiksmaterialen op voorraad. Meestal kunnen studenten zonder een afspraak te maken direct aan de slag. Vaak is het werk wel tijdrovend. Experiment wordt aangemoedigd en met plezier ondersteund.

Rietveldstudenten kunnen hier terecht voor alle praktische informatie over de grafiekwerkplaats, zoals openingstijden en instructies.