Buiten deze muren bestaat geen stad

Buiten deze muren bestaat geen stad: a collection of drawings of towers and rooms that are on top of houses & poems about what you feel and see while being inside or outside these places, or in the streets of the city beneath these buildings.

Buiten deze muren bestaat geen stad: een verzameling getekende torens en kamers die bovenop huizen liggen, en gedichten over wat je voelt terwijl je in deze kamers bent, of terwijl je in de stad bent die deze huizen omgeeft.