Garden Leaves

"Garden Leaves" is an opera presented as a film, a tapestry, a series of prints and performed by singers. 

Het verhaal begint: In het voorjaar wordt de Moerbeiboom geplant. De vioolstok wordt langs de plantenstelen gestreken. Mijn moeder buigt zich op haar knieën, haar muts nog op, en begint te snoeien. Haar dievensteker stekend in de aarde. De planten dringen haar in het nauw. 

Projects by: Annelotte Lammertse