Nomaden Bestaan

Het nomaden bestaan gaat niet over rozen, het is niet zo romantisch als het lijkt. Het is niet het zorgeloze vrije bestaan, zoals je zou denken. Hard werken voor weinig geld, je moet je respect verdienen en van de ene plek naar de andere plek en weer terug, Van oudsher werd de woonwagenbewoner geminacht door de burger. Nomaden ontwikkelde zich noodgedwongen tot een handelsreizigers. Zij trokken rond om geld te verdienen, zonder een vaste woon of verblijfplaats. De burger ergerde zich aan de woonwagen-bewoner, ze minachtte hen, ze vonden het "schooiers" en lieten het aan de overheid om ze te verbieden. Wat daarna volgde was dat de woonwagenbewoners in kampen werden gestopt. Waar doet je dat toch aan denken? Ver verwijderd van het burgerbestaan,buiten het dorp, alsof ze niet bestaan. Maar, de grote woonwagenkampen beviel de burgers ook niet, dus werden er kleine woonwagenkampen geïntroduceerd. Het fenomeen woonwagenkamp is een uitvinding van de burger. Momenteel heerst er een sterk "uitsterfbeleid" zoals dat zo mooi heet. Als er een plek vrij komt op het woonwagenkamp worden er grote blokken beton geplaatst, zodat er voor de jonge generatie woonwagenbewoners geen kans is om zich te vestigen op het woonwagenkamp. het is een aanval op de cultuur van het nomaden bestaan. het is de burger en het bestuur die het de woonwagenbewoner zo moeilijk mogelijk maakt en ze het liefst in een huis ziet wonen. Noodgedwongen geven vele daar gehoor aan, hun eigen manier van leven, hun cultuur met eigen tradities wordt hen ontnomen.