Information about VSBfonds Beurs is not available in English. As a rule, VSBfonds Beurs is a grant available exclusively to students with Dutch nationality. Only as an exception, and in consultation with VSBfonds, non-Dutch students can be considered to apply for the grant (see also “Veelgestelde vragen”). If you have questions about VSBfonds Beurs, kindly send an e-mail to the VSBfonds contact person Jip van Steenis (jip.vansteenis[@]rietveldacademie.nl).

Beurs aanvragen

Heb je plannen om na je studie in Nederland in het buitenland te studeren of onderzoek te doen? Het aanvragen van een VSBfonds Beurs kan vanaf september 2023 voor studenten die na 1 juli 2024 willen starten met een buitenlandse studie of onderzoek. Aanvragen kan tot 1 maart 2024! De mondelinge selectie vindt plaats op de Gerrit Rietveld Academie OP 12 maart 2024. Aanwezigheid in persoon is een vereiste om VSBfonds Beurs aan te vragen.

De huidige aanvraagronde loopt vanaf september 2023 tot 1 maart 2024. Aanvragen kan via een online aanvraagprocedure.

 • Je maakt eerst een account aan op de website van VSBfonds: https://aanvragen.vsbfonds.nl/algemeen/inloggen.  

 • Je hoeft je aanvraag niet in 1 keer af te maken: sla tussentijds je gegevens op, en als je je opnieuw aanmeldt, log je weer in met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 • Het aanmeldformulier wordt automatisch verzonden aan de contactpersoon van de Nederlandse onderwijsinstelling waar jij afstudeert nadat je de aanvraag hebt ingediend. 

 • Eenmaal ingediend kun je het formulier niet meer veranderen. 

 • Na 1 maart kun je geen aanvraag meer doen. 

VSBfonds Beurs

VSBonds Beurs is ingesteld door het VSBfonds. VSBfonds gelooft in bevlogen en gemotiveerde studenten die zich verder willen ontwikkelen. Daarom stelt VSBfonds jaarlijks een groot aantal beurzen beschikbaar voor studenten om in het buitenland te studeren of onderzoek te doen. Motivatie en betrokkenheid bij de omgeving is daarbij belangrijker dan cijferlijsten.VSBfonds steunt maatschappelijk betrokken studenten in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Zij nemen deze kennis en ervaring weer mee terug naar Nederland en verrijken daarmee onze samenleving. VSBfonds selecteert studenten die een brede betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Dit gebeurt vanuit de verwachting dat die betrokkenheid in hun verdere leven een rol zal blijven spelen en dat zij in de toekomst mogelijk initiatiefnemers en bestuurders worden van mooie maatschappelijke en culturele projecten en organisaties.

Wie komen in aanmerking voor een VSBfonds Beurs?

VSBfonds Beurs is bedoeld voor voltijdstudenten met de Nederlandse nationaliteit die afstuderen als bachelor of als master aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in Nederland. Met een VSBfonds Beurs kunnen studenten na afronding van hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit in het buitenland verder studeren of onderzoek doen. De kandidaten kiezen zelf het opleidingsinstituut in het buitenland en moeten zelf zorgen voor hun toelating. De kandidaat moet extracurriculaire activiteiten hebben ontplooid. VSBfonds verstrekt beurzen aan studenten die zich tijdens of naast de studie breed hebben ontwikkeld. De extracurriculaire activiteiten liggen daarom bij voorkeur op een ander gebied dan het vakinhoudelijke. Nevenactiviteiten waaruit betrokkenheid bij de omgeving blijkt zijn hier van extra belang. Iedere deelnemende onderwijsinstelling selecteert de eigen kandidaten volgens een afgesproken quotum; de Rietveld Academie kan dit jaar één kandidaat en één reservekandidaat voordragen.

Voorwaarden

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.

 • Je rondt een bachelor-of masteropleiding af aan een Nederlandse hogeschool of universiteit waarmee VSBfonds samenwerkt (afstudeerdatum tussen 1 maart 2022 en 31 december 2024).

 • Je buitenlandse studie of onderzoek is aanvullend op je studie.

 • Je buitenlandse studie of onderzoek start niet eerder dan 1 juli 2024.

 • Je buitenlandse studie of onderzoek is een verdieping of verbreding van je Nederlandse vooropleiding en mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding. De beurs is niet bestemd voor stages.

 • Je studieresultaten zijn ruim voldoende, maar selectie vindt vooral plaats op wat je naast je studie hebt gedaan en op de betrokkenheid bij je omgeving.

 • De buitenlandse studie of onderzoek periode duurt minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

 • Je studie of het onderzoek verricht je op een hogeschool of universiteit die erkend is door de overheid van dat land of die een goede reputatie heeft.

Studieresultaten

De studieresultaten van de kandidaat moeten ruim voldoende te zijn. Cijferlijstenvan de kandidaat worden opgevraagd om dit criterium mede te kunnen beoordelen. Deze dienen tevens om de studievoortgang te controleren. Cijfers zijn niet doorslaggevend bij de selectie.

Selectieprocedure VSBfonds Beurs 2023-2024

De Gerrit Rietveld Academie zorgt voor de eerste (mondelinge) selectie, die in maart 2024 plaatsvinden waarvoor aanwezigheid verplicht is. De kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan VSBfonds die het definitieve besluit neemt.

Iedere deelnemende hogeschool of universiteit selecteert zelf hun kandidaten voor de VSBfonds Beurzen. Dit wordt gedaan door een selectiecommissie. Deze selectiecommissie kent een brede samenstelling, zodat een objectieve keuze gewaarborgd is. Er is een schriftelijke en mondelinge fase. VSBfonds vindt motivatie belangrijker dan behaalde cijfers, daarom is de mondelinge fase van groot belang in de selectieprocedure. De kandidaat is dan ook verplicht persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen (deze gesprekken vinden elk jaar plaats in maart en begin april). De kandidaat moet over een duidelijke motivatie beschikken en kunnen aangeven wat het belang of de meerwaarde is van de vervolgopleiding voor de Nederlandse maatschappij. De kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan VSBfonds die het definitieve besluit neemt. Er zijn 165 beurzen beschikbaar. Of je in aanmerking komt hangt af van jouw maatschappelijke betrokkenheid, motivatie en de kwaliteit en financiële haalbaarheid van jouw studieplan. Kijk voor een volledig overzicht van de regels en voorwaarden tijdens de schriftelijkeen de mondelinge selectie op de website van het VSBfonds: https://www.vsbfonds.nl/beurzen/beurs-aanvragen

Hoeveel bedraagt een VSBfonds Beurs?

VSBfonds Beurs bedraagt maximaal 10.000 euro en is een totale schenking. De definitieve hoogte van de beurs is afhankelijk van het studieplan en de begroting. Het maximale bedrag van € 10.000 wordt alleen uitgekeerd aan studenten die een studie of onderzoek van twee academische jaren gaan doen. Voor alle andere studies, onderzoeken en opleidingen geldt een maximum van € 7.000.

Afstudeerdatum

De afstudeerdatum van de Nederlandse vooropleiding moet liggen tussen 1 maart 2022 en 31 december 2024 (datum op bul of diploma). Studenten kunnen slechts één keer een VSBfonds Beurs ontvangen.

Vervolgstudie of onderzoek

 • De VSBfonds Beurs is voor een studie of onderzoek in het buitenland (niet voor stages);

 • De buitenlandse vervolgstudie of -onderzoek is een nieuwe studie, waarvoor de student ingeschreven staat aan een buitenlandse hoger onderwijsinstelling;

 • Voor de buitenlandse vervolgstudie of onderzoek woont de student gedurende de gehele periode in het buitenland;

 • De buitenlandse vervolgstudie of -onderzoek mag geen onderdeel uitmaken van het curriculum van een Nederlandse opleiding;

 • De buitenlandse vervolgstudie of het onderzoek start tussen 1 juli 2024 en 30 juni 2025.

 • De duur van de studie of de periode van het onderzoek in het buitenland waarvoor de VSBfonds Beurs wordt aangevraagd is minimaal 3 en maximaal 24 aaneengesloten maanden.

 • De buitenlandse vervolgstudie of-onderzoek is minimaal van hetzelfde niveau als het Nederlands afstudeerniveau;

 • De kandidaat moet een concreet en uitgewerkt studieplan overleggen dat haalbaar is en aansluit op de gevolgde studie. De vervolgstudie moet een verdieping of verbreding van de initiële opleiding zijn en derhalve logisch aansluiten op de afgeronde studie;

 • Deeltijd of duale studies komen niet in aanmerking.

Buitenlandse onderwijsinstelling

 • In principe geldt de VSBfonds beurs voor alle landen; de buitenlandse onderwijsinstelling moet door de betreffende buitenlandse overheid erkend zijn. Indien dit niet het geval is, moet de kandidaat op overtuigende wijze aan te tonen dat de kwaliteit van de gekozen instelling en opleiding voldoet aan de in Nederland geldende normen voor hoger onderwijs.

 • De kandidaat moet worden toegelaten tot één van de opgegeven instelling(en). Veel buitenlandse instellingen hanteren een streng toelatingsbeleid; de meeste selectieprocedures worden pas tegen de zomer afgerond. Indien de kandidaat op het moment van voordracht nog geen bewijs van toelating heeft, wordt de VSBfonds Beurs onder voorbehoud van toelating toegekend.

 • Om zijn of haar kansen te vergroten, wordt het de kandidaat sterk aangeraden op het aanvraagformulier meerdere vergelijkbare onderwijsinstellingen op te geven waar steeds dezelfde vervolgstudie kan worden gedaan. De opgegeven instituten worden tijdens de selectie besproken. Indien de kandidaat niet wordt toegelaten tot één van de opgegeven instellingen, dan vervalt de beurs. Het opgeven van een nieuwe onderwijsinstelling na 1 maart 2024 is niet mogelijk.

 • De kandidaat hoeft nog niet definitief te zijn toegelaten tot de buitenlandse onderwijsinstelling om de aanvraag voor een VSBfonds Beurs te doen.

Vragen?

Op de website van de Nuffic en het VSBfonds kun je uitgebreide informatie vinden. Staat jouw vraag hier niet bij, dan kun je een e-mail sturen naar de contactpersoon voor het VSBfonds beursprogramma (jip.vansteenis[@]rietveldacademie.nl).

Wil je de VSBfonds Beurs aanvragen?

Aanvragen kan tot 1 maart 2024. Meld per e-mail aan de contactpersoon voor het VSBfonds beurzenprogramma, Jip van Steenis (jip.vansteenis[@]rietveldacademie.nl), dat je een aanvraag gaat doen voor de VSBfonds Beurs.Het online aanvraagformulier is beschikbaar op de website van het VSBfonds. Log hier in voor het online aanvraagformulier: https://aanvragen.vsbfonds.nl/algemeen/inloggen. Vanaf begin september 2023 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2024 zullen beginnen met een buitenlandse studie of onderzoek. De selectie vindt plaats in maart - april 2024. Na de selectie door de onderwijsinstelling zorgt Nuffic voor de verdere afhandeling.