Netherlands, 1991
selinkuscu.nl

Video: "Capa caught in a tree, near Wesel, Germany"

Publication (Dutch): "0,78"

Short video: "Je moet even tussen die bomen kijken" ("Look away from the camera, please")

Photo wall: "Near Wesel, Germany"

NL: In "Capa caught in a tree, near Wesel, Germany" wordt bewijs gezocht en waarheid verlangd. Het werk bestaat uit een gelijknamige video, een publicatie genaamd "0,78" over oorlogsfotograaf Robert Capa en de glimlach van Britney Spears, de dubbel-video "Je moet even tussen die bomen kijken", een fotowand en een audiowerk. De vraag: is iemand in de boom geland of erin geklommen?

EN: "Capa caught in a tree, near Wesel, Germany" is a search for proof, a longing for truth. The project contains the followings works: an eponymous videowork, publication "0,78" about war photographer Robert Capa and the smile of Britney Spears, double-video "Look away from the camera, please", a photo wall and an audiowork. The question: did someone fall into a tree or climb out of it?