Mare Roorda

Netherlands

www.mareroorda.nl

Thesis: Perceptie is realiteit

Verhaallijn

In het conceptuele werk Verhaallijn schrijft Mare Roorda poëtische verhalen specifiek voor de deelnemers. De starttekst van het verhaal – Hoofdstuk I – is voor eenieder hetzelfde. Op basis van deze tekst heeft Mare telefonisch contact met de deelnemer. Geïnspireerd op de reactie en interpretatie van de deelnemer schrijft zij het volgende hoofdstuk. Dit proces herhaalt zich totdat er vier nieuwe hoofdstukken zijn geschreven en het persoonlijk verhaal voltooid is.  

 

Eenieder wordt hetzelfde uitgangspunt en dezelfde ruimte geboden, toch zal het verhaal zich anders ontwikkelen. De verschillende levenservaringen en percepties zorgen ervoor dat de verhalen voor iedereen een andere vorm en betekenis krijgen. 

Tijdens de uitvoering van het project deden zich naar aanleiding van de geschreven hoofdstukken onverwachte en diepgaande gesprekken voor.  

De toegepaste strategie, ofwel het sociale experiment, staat in het middelpunt van het werk. In die zin bestaat het werk in de uitwisseling die plaatsvindt. Mare Roorda ziet de kunstdiscipline als een instrument om onze benadering tot 'de ander' te onderzoeken en uit te drukken. 

Aan ieder verhaal is een beelden werk in de vorm van een collage verbonden. 

Auteur en deelnemers waren onbekenden van elkaar.