Wegens vertrek van onze huidige archivaris is de academie op zoek naar een archivaris/informatiespecialist voor 24 uur per week.

De archieven van de academie en haar voorlopers bestrijken een periode van 125 jaar en worden regelmatig geraadpleegd voor onder andere projecten van studenten, onderzoeken en publicaties. De archieven van de Rietveld tot 2004 zijn inmiddels overgebracht naar het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) in Den Haag, waar deze ter beschikking staan voor onderzoek en naslag. In het visiestuk over het archief- en informatiebeheer van de Rietveld en het Sandberg Instituut, vormt digitaal archiveren een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode. Ook is er een academiebreed beleid voor het papieren en digitale archief ontwikkeld. Op dit moment wordt er een centraal digitaal archiefsysteem voorbereid. Naast onderhoud van het bestaande archief, zullen in de komende periode diverse nog op de academie aanwezige archieven moeten worden uitgezocht, bewerkt, ontsloten en overgebracht naar het RKD. Daarnaast is er de wens om een beeldbank te ontwikkelen, die beeldend werk dat op de academie wordt gemaakt ontsluit en toegankelijk maakt. Het opzetten van die beeldbank is een taak van de archivaris.

Lees verder