Het honoursprogramma ART and RESEARCH is een samenwerking tussen de Gerrit Rietveld Academie en de Universiteit van Amsterdam. Het probeert het beste van beide instituten te combineren in een programma dat kunststudenten de mogelijkheid biedt zich meer dan op de Rietveld Academie gebruikelijk is theoretisch te verdiepen terwijl de studenten van de UvA in aanraking komen met creatieve processen op een wijze die niet voor komt in het curriculum van de Universiteit.

Ervan uitgaande dat wetenschappelijk en artistiek onderzoek met elkaar samenhangen, elkaar overlappen en verrijken, worden studenten zowel aangemoedigd om onconventionele onderzoeksmethoden te ontwikkelen, als innovatieve vormen te vinden om de resultaten daarvan te presenteren. Iedereen brengt daarbij zijn eigen onderzoeksveld in. 

Bijzonder is ook dat de disciplines die samengebracht worden in ART and RESEARCH sterk uiteenlopen: van bijvoorbeeld ‘Audioviueel’, ‘Beeldende Kunsten’, ‘Glas’ of ‘Grafische Vormgeving’ van de Rietveld tot ‘Future Planet Studies’, ‘Theaterwetenschappen’, ‘Literatuurwetenschappen’, ‘Wijsbegeerte’ en ‘Kunstgeschiedenis’ van de Universiteit. 

De afgelopen jaren hebben geleerd dat deze zeer gemotiveerde studenten meer kans hadden om geselecteerd te worden voor masterprogramma’s in binnen- en buitenland of prijzen wonnen, bijvoorbeeld binnen het onderwijs van de Rietveld of daarbuiten. In de woorden van één van de oudstudenten van het programma:

'It’s like being given new ears to listen to things that you thought you knew'.

www.artandresearch.nl