Het betreft een nieuwe zelfstandige functie waarbinnen je het aanspreekpunt bent voor de personele zaken rond aanstelling, loopbaan, arbeidsvoorwaarden en wat dies meer zij voor de docenten en andere medewerkers van het bachelor onderwijs. Je adviseert de hoofddocenten en het lid CvB van de bachelor opleiding ten aanzien van overeen te komen afspraken, met reeds werkzame en nieuw aan te stellen docenten, maar ook ten aanzien van formatie, ontwikkeling in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in CAO en arbeidsvoorwaarden enzovoort. 

Bekijk de volledige vacaturetekst op popartner.nl.