Het betreft een nieuwe zelfstandige functie die voortkomt uit werkzaamheden die momenteel in het takenpakket van het Hoofd personeelszaken zijn ondergebracht. Je wordt het aanspreekpunt voor personele zaken rond formatie, aanstelling, loopbaan en wat dies meer zij betreffende de medewerkers van het bachelor onderwijs. Voor de hoofddocenten ben jij de adviseur over de te maken keuzes inzake het overeenkomen van uit te voeren werkzaamheden door de reeds werkzame of nieuwe docenten. Als het gaat om tijdelijke werkzaamheden op factuurbasis c.q. modelovereenkomst dan sta jij centraal in het te vervolgen personele traject.

Bekijk de volledige vacaturetekst op popartner.nl.