De Gerrit Rietveld Academie Amsterdam zoekt:

Directeur Rietveld Academie (m/v/x) voor 0,9 fte 

De Gerrit Rietveld Academie is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. De Gerrit Rietveld Academie bestaat uit de Rietveld Academie met bacheloronderwijs (onderverdeeld in 12 afdelingen), het contractonderwijs (bestaande uit een vooropleiding en oriëntatiecursus, een deeltijdopleiding (DOGtime)), het Rietveld op Proef-programma, Studium Generale, het Sandberg Instituut (masteronderwijs, onderverdeeld in 7 afdelingen), 23 werkplaatsen, verscheidende onderzoeksgroepen en twee lectoraten. De academie telt rond de 850 studenten en 130 cursisten. De studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen en daarmee is de academie een internationale gemeenschap. 

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). Het onderwijs wordt ondersteund door werkplaatsen en stafafdelingen, zoals de Financiële administratie, Studentenzaken, ICT, Facilitaire Zaken, Public & Projects en de afdeling P&O. De academie telt circa 300 medewerkers. 

Als Directeur Rietveld Academie ben je samen met de Collegevoorzitter eindverantwoordelijk voor het bacheloronderwijs van de Rietveld Academie, waaronder het contractonderwijs (bestaande uit de vooropleiding- en oriëntatiecursus en deeltijdopleiding (DOGtime)). De Directeur Rietveld Academie is tevens verantwoordelijk – in directe samenwerking met de directeur Bedrijfsvoering - voor de afstemming van het onderwijs op de inhoudelijke koers van de werkplaatsen en vice versa. Je maakt deel uit van het Management Team, dat verder bestaat uit de directeur Sandberg & Onderzoek en de directeur Bedrijfsvoering.  

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige Directeur Rietveld Academie zoekt de Gerrit Rietveld Academie een inspirerende en verbindende:

Directeur Rietveld Academie voor 36 uur (0,9 fte) 

Je hebt een diepe kennis van de artistieke, materiële praktijken en een inspirerende visie op kunst en ontwerp. Je hebt een intrinsieke nieuwsgierigheid naar het proces van denken, maken, reflecteren en hoe dat een balans vindt binnen het kunstonderwijs. Je beschouwt kunst als intrinsieke en maatschappelijke waarde en ziet de kunstacademie als een voedingsbodem; een vrije, open en inclusieve ruimte die dit mogelijk maakt. Binnen het onderwijs zorg je dat er ruimte is voor kwetsbaarheid en moedige pogingen die mogen mislukken, waarbij solidariteit, vertrouwen en generositeit als fundament voor het leren gelden. We zoeken een communicatieve en genereuze persoonlijkheid, die met een goed luisterend oor weet samen te werken aan de verdere ontwikkeling van bacheloropleidingen, contractonderwijs en de samenwerking van het onderwijs met de werkplaatsen (en vice versa).  

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. We verwachten van alle kandidaten dat ze een uitgesproken visie hebben op het bijdragen aan een meer inclusieve leer- en werkomgeving. 

De Rietveld Academie 

Ons algemeen vormende, brede eerste studiejaar, het Basisjaar, is een verbindende factor in de opleiding. De gezamenlijke uiteenzetting met de beeldende kunst en vormgeving stimuleert de onderzoekende houding van de studenten en helpt ze een doordachte keuze voor een afdeling te maken. Het gemeenschappelijke begin vormt een basis voor uitwisseling en samenwerking in de hogere jaren over de grenzen van de afdelingen heen.  

Voor de hogere jaren gaan we uit van een structuur met afdelingen, die voortkomen uit onderscheiden disciplines en werkterreinen, met eigen werkwijzen en een eigen discours. Net als tussen de disciplines in de praktijk bestaan er tussen onze afdelingen raakvlakken en affiniteiten die onderzocht en benut worden. 

In de bacheloropleiding krijgen studenten de kans om zich binnen een van de twaalf afdelingen te specialiseren: The Large Glass, Keramiek, Jewellery–Linking Bodies, Image & Language, Architectural Design, Fotografie, Mode, TXT, designLAB, Grafisch Ontwerpen, VAV–moving image en Beeldende Kunst. Deze rijkdom aan disciplines en unieke afstudeerrichtingen in merendeels kleine afdelingen, vormt de basis van het karakter van ons onderwijs. 

Naast de voltijd bacheloropleiding bieden we ook een deeltijdvariant aan; DOGtime (Deeltijd Opleiding Gerrit Rietveld Academie). DOGtime is in 2002 ontstaan uit de behoefte en noodzaak om ook laatbloeiers, laatbeslissers, roeromgooiers en werkenden een uitdagende, kritische en maatschappelijk relevante kunstopleiding aan te bieden. DOGtime kent een tweejarige basis en twee afstudeerrichtingen: Expanded Painting en Unstable Media. 

De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs waar (hoofd)docenten, werkplaatsbeheerders, studenten en staf samen vorm en inhoud geven aan onderwijs en onderzoek. Naast diversiteit en inclusie, zijn ecologie en duurzaamheid, besluitvorming en goed werkgeverschap  belangrijke prioriteiten van de Gerrit Rietveld Academie en vormen ze daarmee leidraad voor het handelen van de leden van de academiegemeenschap.  

Als Directeur Rietveld Academie ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het bacheloronderwijs alsmede het contractonderwijs. Daarnaast faciliteer je, in nauwe samenwerking met de directeur Bedrijfsvoering en de werkplaatsbeheerders, de ontwikkeling en uitvoering van de werkplaatsen. Je zorgt voor afstemming en dialoog tussen onderwijs, werkplaatsen en onderzoek zodat met behoud van een ieders autonomie en zeggingskracht, er overzicht en synergie is tussen de verschillende pijlers van de academie. De afdelingshoofden en de werkplaatsbeheerders hebben, in de decentrale structuur van de academie, een grote mate van autonomie.

Één van de belangrijkste taken de komende jaren als nieuwe directeur is het implementeren van het nieuwe aanstellingsbeleid, waarbij goed werkgeverschap binnen de geldende wet- en regelgeving en de CAO-HBO de leidende principes zijn. Als directeur leid je deze transitie in juiste banen en ontwikkel je een heldere structuur die het onderwijs toekomstbestendig maakt en bestaande kwaliteiten waarborgt binnen een veilige, inspirerende omgeving. 

Taken en verantwoordelijkheden 

- Je geeft op stimulerende en verbindende wijze leiding aan de bachelororganisatie, waarbij je wordt ondersteund door de HR-afdeling, Studentenzaken, Kwaliteitszorg en de andere afdelingen bedrijfsvoering van de Gerrit Rietveld Academie. 

- Je beschikt over een breed lokaal en (inter)nationaal netwerk van kunstinstellingen, samenwerkingspartners, collega-organisaties en andere stakeholders. Je zet je in voor een duurzame relatie tussen de academie en de stad Amsterdam.

- Je bent de sparringpartner voor de afdelingshoofden en werkplaatsbeheerders, en kan als faciliterend leider schipperen tussen belangen en bevordert daarin een democratische uitwisseling. Je waardeert en ondersteunt de autonomie van de afdelingen en de werkplaatsen terwijl je bijdraagt aan het uitdagen en voortstuwen van hun curriculum en aanbod. Als een soort spin in het web zorg je voor de bruggen tussen afdelingen, zie je kansen en aanknopingspunten om de samenwerkingen tussen afdelingen, tussen de werkplaatsen, met onderzoek, de Masters en het publieke programma van de academie, te versterken. 

- Je bent verantwoordelijk voor de instroom, de innovatie, het rendement en de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen en faciliteert de wijze waarop de diverse onderwijsafdelingen zich tot elkaar en tot onderzoek en de werkplaatsen verhouden. De ideale kandidaat weet vanuit een geleefde ervaring wat er nodig is om het maak- en ontwikkelproces van kunstenaars, vormgevers en critici zo goed mogelijk te ondersteunen, maar heeft ook de nodige ervaring en/of affiniteit in het aansturen van complexe organisaties, leidinggeven en het managen van financiële en bestuurlijke processen.  

- Je woont bij voorkeur in de regio van de academie of bent bereid daar naartoe te verhuizen.

Wat breng je mee? 

- Kennis van en inzicht in het hoger (kunst)onderwijs, pedagogiek, het (artistiek) onderzoek en de brede culturele sector. 

- Management- en bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur ervaring als eindverantwoordelijke in een culturele organisatie met een complexe stakeholderomgeving. 

- Gedegen expertise op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, marketing en strategievorming. 

- Je kan goed schakelen tussen strategie en uitvoering. Je bent een analytische denker én een oplossingsgerichte persoonlijkheid. 

- Je hebt oog voor mensen, hun drijfveren en talenten. Je geeft medewerkers autonomie en vertrouwen en bent gericht op ontwikkeling. 

- Aantoonbare verbinding met of bekendheid met, dan wel kennis over, het lokale en (inter)nationale culturele veld.

- Je werkt gestructureerd, kan prioriteren en heldere beslissingen nemen. 

- Je bent communicatief sterk in zowel het Nederlands als het Engels. 

- Je bent een zichtbare directeur op de academie die tussen alle lagen van de organisatie kan bewegen.

Wat bieden wij? 

- Een unieke kans om in een lerende omgeving mee te bouwen aan de ontwikkeling van kunstonderwijs en -onderzoek.  

- Een zeer betrokken organisatie die uitblinkt in flexibiliteit en innovatie. 

- Je stapt in een doorlopend gesprek over de mogelijkheden van beeldende kunst en vormgeving als denkdiscipline en als creatieve praktijk.

- Je werkt temidden van een rijke geschiedenis en veelzijdige erfenis.

- Een aanstelling van 36 uur per week.  

- Een contract voor een jaar, met de intentie bij gebleken geschiktheid dit om te zetten in een vaste aanstelling na 2 jaar dienstverband. 

- De functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 15 dat per 1 juni 2022 een maximum kent van €7.940,29 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week. Inschaling zal plaatsvinden a.d.h.v. opleiding en ervaring.   

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen (worden opgenomen in de collegevrije periodes van het studiejaar), een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden. 

- Start dienstverband 1 september 2023. 

Bij gelijke geschiktheid tussen interne en externe kandidaten wordt de voorkeur gegeven aan de interne kandidaat. 

Proces 

Wij ontvangen je sollicitatie (beknopt cv en motivatiebrief van maximaal 4 pagina's) graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 4 juni 2023. Je kunt dit sturen naar vacatures@rietveldacademie.nl met als onderwerp ‘vacature Directeur Rietveld Academie'. 

De 1e ronde sollicitatiegesprekken vindt in de week van 12 juni plaats in Amsterdam. De 2e ronde sollicitatiegesprekken vindt in de week van 26 juni plaats in Amsterdam.  

Er zal een referentiecheck plaatsvinden en een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Aanvullende informatie 

Voor vragen kan je contact opnemen met: Renate de Boer via renate.deboer@rietveldacademie.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.