Wanneer je in september 2022 aan je eerste jaar aan de Gerrit Rietveld Academie begint, kun je gebruik maken van het STAP-budget. Je kunt een vergoeding aanvragen van maximaal € 1000,- per jaar om te gebruiken voor trainingen. Deze tegemoetkoming vervangt de fiscale aftrek voor studiekosten in de inkomstenbelasting.

Het STAP-budget is beperkt en verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Aan de Gerrit Rietveld Academie kun je je alleen aanmelden tussen 1 mei en 30 juni (binnen 3 maanden voor aanvang van de opleiding)

Voor wie is het STAP-budget?

√ Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

√ Op het moment van de aanvraag ontvang je geen andere financiering op het gebied van onderwijs, zoals studiefinanciering, lerarenbeurs of vergoeding voor schoolkosten voor volwassenen

√ Je bent EU-burger of partner van een EU-burger

√ Je bent minimaal 6 maanden verzekerd voor de volksverzekeringen in de periode van 2 jaar in 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag

 

Veelgestelde vragen over het STAP-budget

• Wat is het STAP-budget?

o STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Als werknemer, zelfstandige of werkzoekende heb je meer kans om je baan te behouden, een nieuwe baan te vinden of jezelf verder te ontwikkelen.

o De overheid stelt jaarlijks een totaal budget van circa 200 miljoen euro beschikbaar waarmee circa 200.000 mensen (een deel van) hun opleiding kunnen betalen.

 

• Wanneer kan ik het STAP-budget aanvragen?

o Je kunt in 2022 vijf keer per jaar het STAP-budget aanvragen. Op 1 maart gaat de eerste aanvraagmogelijkheid open.

Aanvraagperiode:

1 maart t/m 30 april 2022

1 mei t/m 30 juni 2022

1 juli tot 31 augustus 2022

1 november t/m 31 december 2022

 

o Goed om te weten:

- Je opleiding start minimaal vier weken nadat je je STAP-budget hebt aangevraagd. Dit om zekerheid te kunnen bieden dat het STAP-budget kan worden toegekend voordat je opleiding start

- Je opleiding start uiterlijk drie maanden na de betreffende aanmeldingsperiode

 

• Waar vind ik meer informatie over het STAP-budget?

o Meer informatie over de voorwaarden en de aanvraag vindt u op de STAP-portal van UWV.

 

Voor vragen kun je contact opnemen met het Studentenbureau: studentoffice[at]rietveldacademie.nl