De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor het Lectoraat Art & Public Space/The City een:

Lector voor 24 uur per week (0,6 fte) (m/v/x)

 

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie (‘de academie’) is een zelfstandige hogeschool waar binnen de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut.

De dagelijkse leiding van het onderwijs is in handen van een tweetal directeuren (bachelor- en masteronderwijs), onder eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Het onderzoek en het onderwijs wordt ondersteund vanuit een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen zoals Financiën, Studentenzaken, ICT, Facilitaire Zaken en de afdeling P&O. De academie is internationaal van karakter en decentraal georganiseerd met veel verantwoordelijkheid en autonomie binnen de onderdelen.

Op het gebied van onderzoek heeft de academie de algemene ambitie om studenten uit te rusten met onderzoekscompetenties en -ervaringen die het hen mogelijk maken te acteren als reflecterende, gepositioneerde, geëngageerde kunstenaars/ontwerpers in de samenleving. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan de ontwikkeling van docentendeskundigheid, de actualisering van de curricula en aan relevante ontwikkelingen in een veranderende samenleving.

 

Lectoraat Art & Public Space/The City

Het Lectoraat Art & Public Space (LAPS) speelt sinds jaren een centrale rol als onderzoekseenheid en kenniscentrum dat een erkende bijdrage levert aan het ontwikkelen, ontsluiten en presenteren van kennis over kunst en publieke ruimte. LAPS verricht onderzoek naar fundamentele vragen en uitgangspunten ten aanzien van kunst, vormgeving en het publieke domein. Een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek naar praktijkgebonden vraagstukken in relatie tot specifieke situaties in de samenleving.

LAPS werkt voor en samen met opdrachtgevers die uiteenlopen van overheden en bedrijven tot kunstinstellingen en ZZP’ers. Daarnaast initieert LAPS zelf onderzoek met onderzoekers binnen de academie en doet dat vaak in samenwerking met onderzoekers van andere hogescholen en universiteiten. LAPS verspreidt de resultaten daarvan door middel van symposia, lezingen, debatten, publicaties, (on site) kunstprojecten en tentoonstellingen.

Met de aanstelling van een nieuwe lector wil de academie voortgaan op wat bereikt is met LAPS én een nieuwe richting in slaan. Het onderzoeksgebied van het lectoraat wordt uitgebreid tot 'The City’, en zal zich richten op het publiek domein als sleutelelement in het functioneren van veranderende stedelijke omgevingen, in het bijzonder in Amsterdam.

Het onderzoek wordt verder ontwikkeld in samenwerking met relevante onderwijsprogramma’s en andere onderzoekseenheden binnen de academie, en wil de bijdrage van kunst en design aan maatschappelijke ontwikkelingen en het discours daaromheen versterken.

Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals bijdragen aan adviescommissies, het voorstellen van interventies in planontwikkeling van de stedelijke ruimte, het ontwikkelen van nieuwe vormen van huisvesting, het beschouwen van de impact van digitalisering op bijvoorbeeld welzijn, het articuleren van de noodzaak aan nieuwe vormen van coëxistentie, etc. Deze interventies bieden mogelijkheden om de rollen van kunst en design in steden te herdefiniëren en te versterken door te laten zien hoe ze dynamische ecologieën van mensen, gebouwen en natuur kunnen transformeren.

 

De functie


Als lector ben je verantwoordelijk voor bovengenoemde doorontwikkeling en herijking, onder meer door het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in wisselwerking met de beroepspraktijk en in verbinding met het onderwijs. De lector heeft een spilfunctie in deze driehoek, ondersteund vanuit de algemene organisatie voor beleidsontwikkeling van onderzoek binnen de academie.  

Zie laps-rietveld.nl voor een gedetailleerde toelichting op de taken.

 

Profiel  

·       Je bent gepromoveerd;

·       je bent vertrouwd met zowel academisch als praktijkgericht artistiek onderzoek;  

·       je bent op de hoogte van specifieke ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek binnen het Nederlandse hbo (of je kan je deze kennis gemakkelijk eigen maken), en kan bijdragen aan die ontwikkeling in het belang van de academie;

·       je bent flexibel, niet alleen wat betreft werkzaamheden en inzetbaarheid, maar ook in onderzoeksopvattingen. Een methodische scherpslijper kan niet bijdragen aan de ontwikkeling van het onderzoek in de academie, het kunstonderwijs en het veld van de kunsten;

·       je disciplinaire achtergrond ligt in het artistiek (maak) onderzoek, in de geesteswetenschappen, antropologie, planologie of urban studies;

·       je bent als wetenschapper aangesloten bij een netwerk waar het (internationale) maatschappelijk debat rondom de stedelijke ontwikkeling gevoerd wordt, en kan daarbinnen een bijdrage leveren aan innovatie en kennisontwikkeling;

·       je hebt organisatietalent en kunt een team aansturen; 

·       je bent in Nederland woonachtig of bereid er te wonen;

·       je bent Nederlandssprekend of bereid om je de Nederlandse taal snel eigen te maken.

   

Arbeidsvoorwaarden

·       De functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 15. Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;

·       de functie biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden.

 

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

 

Wil je meer informatie en/of solliciteren?


Een uitgebreider functieprofiel is te vinden op de website van LAPS (laps-rietveld.nl).Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kun je richten aan personeelszaken[at]rietveldacademie.nl o.v.v. ‘vacature Lector LAPS’


Voor vragen kun je je richten tot Annelies van Eenennaam, voorzitter College van Bestuur, secretariaatCvB[at]rietveldacademie.nl.

Solliciteren kan tot 16 augustus 2021, 09.00 uur.Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt en hieruit volgt een uitnodiging voor ronde een.  

De eerste ronde gesprekken vindt plaats maandag 30 en/of dinsdag 31 augustus in de middag.

Vervolggesprekken vinden mogelijk plaats voor eind september.