De Gerrit Rietveld Academie zoekt voor de afdeling Public Rietveld een:

Hoofd Communicatie & Projecten / Hoofd Public Rietveld (m/v/x)

voor 32 uur per week

 

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving. Zowel het bacheloronderwijs van de Rietveld Academie als het masteronderwijs van het Sandberg Instituut bieden een breed palet aan afdelingen en programma's voor studenten om zich te ontwikkelen tot kunstenaars/ontwerpers. Het onderwijs vindt plaats in een internationale context; studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen; 67% van de studenten komt uit het buitenland. De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur dat wordt ondersteund door een compacte staforganisatie. De academie telt rond de 850 studenten en circa 280 medewerkers.

Onze afdeling

Public Rietveld is het onderdeel van de organisatie dat zich richt op de verbinding tussen de academie, haar gemeenschap en de ‘buitenwereld’/het publiek. De activiteiten van de afdeling zijn gericht op, en onderverdeeld in, twee onderdelen: communicatie en projecten. De afdeling Public Rietveld richt zich op de academie als geheel en in het bijzonder op het bacheloronderwijs. Voor het masteronderwijs is Public Sandberg op vergelijkbare wijze actief. Tussen Public Rietveld en Public Sandberg bestaat uitwisseling en samenwerking waar dat relevant is.

De functie

Het hoofd Public Rietveld geeft leiding aan de afdeling waar de communicatie- en projectmedewerkers onder vallen. Het hoofd zorgt voor de beleidsmatige ontwikkeling van de communicatie-activiteiten en -uitingen, zowel intern als extern gericht. De academie heeft als doel om haar visie (nog) beter en actiever uit te dragen en haar positionering (verder) te versterken.

Het hoofd Public Rietveld ontwikkelt hiertoe de structuur en zorgt voor afstemming en betrokkenheid op management-, directie- en bestuursniveau. Het hoofd speelt proactief in op de vraag en behoeften van de medewerkers, studenten en organisatie en speelt in op nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de academie. Tevens zorgt het hoofd voor de beschikbaarheid van diensten, producten en ondersteuning vanuit de eenheid Public Rietveld voor de academiegemeenschap. Het Hoofd Public Rietveld rapporteert aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Wat ga je onder andere doen?

• Je houdt overzicht over het team en draagt zorg voor de verdeling van taken, de voortgang en de kwaliteit van de resultaten van de afdeling Public Rietveld;

• Je voert de personeelszorg uit (onder andere functionerings- en beoordelingsgesprekken, die samen met de voorzitter van het College van Bestuur worden gevoerd);

• Je draagt er zorg voor dat zowel de ontwikkeling als de uitvoering van (aan de afdeling gerelateerd) beleid plaatsvindt op een wijze die bij de academie past;

• Je voert overleg op management-, directie- en bestuursniveau over je bevindingen;

• Je adviseert over en formuleert de bijbehorende beleidsmatige doelen en voert hier overleg over met betrokkenen en verantwoordelijken;

• Je levert jaarlijks een communicatie- en beleidsplan met fasering en te behalen resultaten. Daarbij bewaak je de uitvoering en houd je de doelstelling in het vizier om gewenste positionering van de academie te waarborgen en voldoende studenten te kunnen werven;

• Je stelt conceptbudgetten en begrotingen op of ziet hierop toe;

• Je verzorgt de overdracht en rapportage van de resultaten van gerealiseerde projecten;

• Je draagt bij aan de opzet van wervingsactiviteiten en terugkerende activiteiten (zoals de open dagen) en ziet erop toe dat deze worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen en verschuivingen in prioriteiten;

• Je verzorgt de perscommunicatie;

• Je houdt zicht op doorontwikkeling van de communicatieplatformen van de interne communicatie (intranet, campagnes op de academie). 

 

Wat voor profiel heb je?

• Je hebt ervaring met leidinggeven aan een team en teamontwikkeling;

• Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied van de afdeling en van communicatiemethoden- en technieken;

• Je bent bekend met het veld van beeldende kunst en vormgeving en voor het veld relevante journalisten, redacties e.d. en beschikt hierin over een relevant netwerk;

• Ervaring in het onderwijs in het vakgebied (is een pré);

• Je hebt ervaring met het het formuleren en afstemmen van doelen en uitgangspunten voor communicatie;

• Je bent vaardig in het plannen en organiseren van de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie-activiteiten, en in het sturen op samenhang en stroomlijnen van activiteiten; 

• Je hebt ervaring met het plannen en organiseren van communicatie- en voorlichtingsactiviteiten; 

• Je hebt ervaring met digitale media/contentmanagementsystemen;

• Beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk is een vereiste, gecombineerd met een goede beheersing van het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

• De functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 11 dat een maximum kent van € 4.925,41 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden;

• Informatie over het contract, zoals contractduur en of er bijvoorbeeld uitzicht is op een vaste aanstelling etc.;

• Functie voor 32 uur, 24 uur mogelijk in overleg.

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van de medewerkers, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de samenleving weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar personeelszaken[at]rietveldacademie.nl met als onderwerp ‘vacature Hoofd Public Rietveld’ en we zullen je dan zo snel mogelijk aangeven hoe we verder gaan. De sluitingsdatum van deze vacature is 20 juni 2021;

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.