De Gerrit Rietveld Academie zoekt een

Controller/ Hoofd financiën (m/v/x) voor 32 tot 40 uur per week

 

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie (GRA) is een kleinschalige, zelfstandige, internationaal georiënteerde hogeschool voor beeldende kunst en vormgeving bestaande uit de Rietveld Academie (bacheloronderwijs) en het Sandberg Instituut (masteronderwijs). Dit is onderverdeeld in 13 bachelor afdelingen van de Rietveld, 7 masterafdelingen van het Sandberg, het Lectoraat Art and Public Space en 23 werkplaatsen. De academie telt rond de 850 studenten en 130 cursisten. De studenten zijn afkomstig uit 55 verschillende landen en 67% van de studenten komt uit het buitenland. 

De academie kenmerkt zich door onderzoekend en experimenteel kunstonderwijs, waar (hoofd)docenten, werkplaatsmedewerkers, studenten en staf samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs en onderzoek. Diversiteit en inclusie, ecologie en duurzaamheid zijn belangrijke prioriteiten van de GRA en vormen daarmee leidraad voor het handelen van de leden van de academie gemeenschap. Karakteristiek voor de academie is de decentrale besturingsfilosofie en de relatieve autonomie van de afdelingen.

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur (CvB), die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht (RvT). Het onderwijs wordt ondersteund door een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen, zoals de Financiële administratie, Studentenzaken, IT, Facilitaire Zaken, Public Rietveld en de afdeling P&O. 

Onze afdeling

De financiële administratie valt onder Directeur Bedrijfsvoering. De afdeling staat onder leiding van het controller / hoofd financiën en bestaat uit drie medewerkers financiën. 

Onze afdeling is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van de academie waarbij er recentelijk veel aandacht is geweest voor de wijze waarop de verschillende budgetverantwoordelijken geïnformeerd worden over hun financiële voortgang. De afdeling staat aan de vooravond van de keuze en implementatie van een nieuw financieel systeem welke de gang van zaken binnen en buiten de afdeling aanzienlijk zal verbeteren. 

Op onze afdeling gaan we op integere wijze om met vertrouwelijke informatie en werken we met een grote mate van zelfstandigheid. 

Wat ga je onder andere doen?

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling, het adviseren en coördineren van de begrotingscyclus en de jaarrekening en de inrichting van de cyclus planning, control, de administratieve organisatie van de academie, en de uitvoering van de administraties van de verbonden stichtingen. Je bent (strategisch) adviseur en sparringpartner van directeur Bedrijfsvoering, de voorzitter van het College van Bestuur en (leden van) de Raad van Toezicht. Je bent het aanspreekpunt voor het ministerie van OC&W over de rijksbijdrage, de begroting en de jaarrekening om toelichting te geven. 

De afdeling zit in een ontwikkeling van finance naar finance & control. Belangrijk is dat je geïnteresseerd en op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied en dat je hier actief mee aan de slag gaat. 

Tevens zorg je ervoor dat de prioriteiten van de academie worden vertaald in de processen en beleid binnen jouw afdeling. 

Onder je taken vallen onder andere: 

• het adviseren m.b.t. project- en investeringsbeslissingen; 

• regie bekostigingscontrole;

• ontwikkeling wet- en regelgeving monitoren en vertalen naar AO/IB; 

• regie fiscale compliance;

• treasury statuur, advies treasury en financiering;

• liquiditeit prognoses;

• risicomanagement (w.o. integriteitsrisico’s ) academiebreed, deels ook niet-financieel; 

• beheer grootboek;

• productie maandelijkse financiële overzichten/dashboard;

• opstellen prognoses t.b.v. Q-rapportages in overleg met de stafdiensten; 

• toepassen allocatieregels (budget) financieel gerelateerd; 

• jaarrekening opstellen in overleg met de stafdiensten; 

• jaarverslag; 

• continuïteitsparagraaf;

• financiële projectadministratie; 

• voorbereiden financiële verantwoording projecten;

• operationeel cashmanagement; 

• vaste activa registratie; 

• coördinatie van de accountscontrole;

• functioneel beheer financiële systemen.

Wat voor kennis neem je mee?

• Brede kennis van financiële beleidsvoering, begrotingscyclus, relevante wet- en regelgeving, financieel beheer en financiële plannings- en begrotingstechnieken; 

• brede kennis van de methoden en modellen voor de inrichting van administraties; 

• vaardigheid in het opstellen van rapportages en adviezen;

• vaardigheid in het analyseren en verwerken tot stuurinformatie van financiële informatie; 

• affiniteit met en ervaring binnen een (kunst)onderwijsinstelling is een pré; 

• leidinggevende ervaring is een pré;

• uitstekende kennis en beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van het Engels.

Wat voor profiel heb je?

• Sterk analytisch inzicht;

• gezond kritisch, overtuigend en in staat om je visie over te brengen;

• zelfstandig, initiatiefrijk en verbindend; 

• resultaatgericht en pragmatisch;

• uitstekende communicatie-, organisatorische en adviesvaardigheden;

• omgevingsbewust en integer met inzicht in de processen en interne verhoudingen binnen een organisatie;

• in het bezit van een verblijfs- en werkvergunning om in Nederland te mogen werken.

Arbeidsvoorwaarden

• Een aanstelling van 32-40 uur per week;

• een jaarcontract, met de intentie bij gebleken geschiktheid dit om te zetten in een vaste aanstelling na 2 jaar;

• de functie is volgens de cao Hoger Beroepsonderwijs ingeschaald in schaal 12 dat per 1 juni 2022 een minimum kent van € 4.715,81 en een maximum van € 6.064,86 bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling (40 uur per week). Het geboden inschalingssalaris wordt bepaald op basis van kennis en ervaring;

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruim aantal vakantiedagen, een pensioenregeling en ontwikkelmogelijkheden; 

• start dienstverband zo snel als mogelijk;

• aandacht voor thuiswerken. 

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

Reageren

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie kunt u, tot en met zondag 12 juni, een e-mail sturen met CV en een motivatiebrief aan: Cindy Rademaker, c.rademaker@hofmeier.nl

Als u behoefte heeft aan meer inhoudelijke informatie over de functie dan kunt u dit mailen naar het bovengenoemde mailadres.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.