De Gerrit Rietveld Academie zoekt een:

Coördinator aanstellingsbeleid (16-24 uur) (m/v/x)

De organisatie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool waarbinnen de bacheloropleiding Beeldende Kunst en Vormgeving in verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. Daarnaast biedt de academie vijf masteropleidingen en een wisselend aantal tijdelijke masterprogramma’s; deze worden verzorgd door het Sandberg Instituut. De organisatie kenmerkt zich door een internationaal en sterk decentraal karakter met verantwoordelijkheden en bevoegdheden dicht bij het onderwijs zelf. 

De dagelijkse leiding is in handen van het College van Bestuur, waarbij het  onderwijs wordt ondersteund vanuit een groot aantal werkplaatsen en stafafdelingen zoals Financiën, Studentenzaken, ICT, Facilitaire Zaken en de afdeling P&O.

 

Wat ga je onder andere doen?

Onze academie is bezig met herziening van het aanstellingsbeleid. De coördinator heeft als belangrijkste taak het begeleiden van het proces van de uitvoering van de ‘Roadmap’ voor het aanstellingsbeleid. Verder is deze persoon verantwoordelijk voor: 

• Het bewaken van de planning door betrokken partijen tijdig te herinneren aan deadlines en het helder signaleren als deadlines niet gehaald worden, waarbij direct een voorstel wordt gedaan voor een aanpassing van de planning. Het doel hierbij is om zo goed mogelijk de einddatum vast te houden. 

• Het houden van overzicht over en het realiseren van afstemming tussen diverse onderdelen die (afzonderlijk van elkaar) worden uitgevoerd. Dit door het onderhouden van regelmatig contact met alle betrokkenen bij de diverse uitwerkingsonderdelen.

• Het zorgdragen voor de administratieve afwikkeling van de activiteiten rond de uitwerking van het aanstellingsbeleid. Hierbij wordt gedacht aan het afwikkelen van toekenning van extra uren aan medewerkers en/of declaraties. 

• Het ondersteunen van de diverse onderdelen door het schrijven en/of aanpassen van beleidsdocumenten en/of discussiestukken. 

 

Wat voor profiel heb je?

• Kennis over alle voor het aanstellingsbeleid relevante (deel)onderwerpen, samen te vatten als kennis over het vakgebied Personeel & Organisatie/ Human Resource Management, deze kennis is bij voorkeur toegespitst op de situatie van een (HBO) onderwijsinstelling;

• Ruime ervaring met projectmatig werken in een coördinerende rol;

• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, in staat om in overleggen tot besluiten te komen en om beleidsstukken te schrijven en/of aanpassen;

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Engels in elk geval mondeling, Nederlands zowel mondeling als schriftelijk.

 

Voorwaarden

• Verwacht wordt dat er een tijdsbesteding van 0.4 tot 0.6fte nodig is om het tijdspad vanuit de roadmap te kunnen realiseren, ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaat en van de exacte afbakening van de werkzaamheden. 

• De opdracht gaat in per direct en duurt tot en met half juli 2022, met een mogelijk perspectief op verlenging. 

• Samenwerking kan op basis van dienstverband of freelance basis plaatsvinden. 

 

Diversiteit

De Gerrit Rietveld Academie streeft een bredere vertegenwoordiging van het personeel, studenten, partners en programma’s na die de diversiteit van de stad weerspiegelt. Iedereen die denkt daar een bijdrage aan te kunnen leveren wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren. 

 

Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar personeelszaken@rietveldacademie.nl met als onderwerp ‘vacature coördinator aanstellingsbeleid’ en we zullen je dan zo snel mogelijk aangeven hoe we verder gaan.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.