De Gerrit Rietveld Academie zoekt:

Lid Raad van Toezicht

Momenteel wordt geworven voor een lid RvT waarbij het profiel van de kandidaat bij voorkeur aansluit op de volgende aspecten:

- Kennis en ervaring op het gebied van het hoger(kunst)onderwijs en in het bijzonder ook (kunst)onderzoek;

- Kennis en ervaring opgedaan in een internationale context;

- Kennis en ervaring met de visie en wet- en regelgeving van het ministerie OCW t.a.v. het kunstonderwijs en onderzoek in het bijzonder;

Het nieuwe lid zal ook in een commissie zitting nemen. Momenteel zijn er vacatures in de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. In overleg wordt bekeken wat het beste past.

Lees hier het zoekprofiel na. Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit uiterlijk 6 september uw interesse kenbaar te maken middels een schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae via deze site.