(text in Dutch only)

De afdeling ICT is op zoek naar een Hoofd ICT, die de regie neemt en de totale verantwoordelijkheid heeft voor het beheer van de ICT-omgeving, in samenwerking met het ICT-team en de externe partijen. Hij/zij is eindverantwoordelijke voor de inrichting en het goed functioneren van de netwerk- en serveromgeving, waarvan het beheer en onderhoud is belegd bij een externe leverancier. Het Hoofd ICT draagt zorg voor een effectieve informatievoorziening en dienstverlening naar de interne organisatie. 

Daarnaast draagt hij/zij de zorg voor de verdere ontwikkeling van het ICT-beleid en de aansturing van ICT-projecten. Het Hoofd ICT geeft op een coachende wijze leiding aan het ICT-team, met specifieke aandacht voor de regietaken van de medewerkers.

In een regievorm concentreert de afdeling zich steeds meer op het informatiebeheer, de informatieveiligheid, architectuur, procesbeheersing, leveranciersmanagement, servicemanagement en projectmanagement met als doel de totale informatievoorziening op een zodanige manier vorm te geven dat deze de diverse processen (zowel de bedrijfsvoering als de organisatie en registratie van het onderwijs) op een adequate manier ondersteunen. 

Lees hier de volledige vacature